Clicky

Start enquête over winkelgebieden Waddinxveen

Copyright Omroep Zuidplas

Om goed te kunnen inspelen op de veranderingen in de detailhandel en het gedrag van de consument, start de gemeente een enquête onder haar inwoners. 

De uitslag wordt gebruikt voor de detailhandelsvisie die de gemeente gaat opstellen voor de komende jaren.

De detailhandel verandert namelijk snel en structureel. Onder invloed van internet en technologie binnen en buiten de winkel verandert ook het consumentengedrag. De consument wisselt het bezoek af tussen een fysieke winkel en een online winkel op grond van prijs, aanbiedingen, assortiment, sfeer en beleving in de winkelomgeving.  Dit is ook merkbaar in Waddinxveen. Het heeft invloed op de vraag naar fysieke winkelmeters (aard en omvang). Om in te spelen op deze dynamiek heeft de gemeente behoefte aan een detailhandelsvisie voor de komende jaren.

Adviesbureau Seinpost gaat de gemeente ondersteunen bij het opstellen van de detailhandelsvisie. De visie wordt opgesteld in de tweede helft van 2017. Tijdens dit traject is er een kernteam dat als klankbordgroep dient. Dit kernteam bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de detailhandel, vastgoedeigenaren, wijkplatforms en de gemeente.

Inwoners kunnen via een vragenlijst hun mening geven over winkelgebieden. Nieuw hierbij is dat de lijst eenvoudig in een app ingevuld kan worden. De vragenlijst is in te vullen via de link http://winkelen.waddinxveen.nl