Clicky

Flexibiliteit voor sterke winkelcentra, actieplan voor zwakkere

Copyright Omroep Zuidplas

De provincie Zuid-Holland biedt meer ruimte voor lokaal maatwerk voor vestiging van nieuwe detailhandel en gaat zelf "meepoetsen" om winkelgebieden sterk en vitaal te houden.

Er komt meer handelingsvrijheid voor Rotterdam en Den Haag om grote winkelplannen door te voeren; grote supermarkten mogen zich in kleine kernen onder voorwaarden ook buiten de winkelcentra vestigen.

Dat staat in de Discussienota Detailhandel Zuid-Holland 2017 die Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten hebben gestuurd. De nota beschrijft de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van detailhandel in Zuid-Holland. Op basis daarvan zijn een aantal voorstellen voor aanpassing van beleid geformuleerd. In Zuid-Holland staan gemiddeld 11 procent van de winkels leeg; in sommige gemeenten of centra is de leegstand 20 tot 30 procent.

Centra leidend
Kern van het beleid blijft dat Zuid-Holland winkels in de stads- en dorpscentra concentreert en uitbreiding alleen kan op plekken waar behoefte is, en zonder kannibaliserend effect op omliggende winkelkernen. Dat betekent ook dat provincie vestiging van winkels met normaal assortiment in de periferie nog steeds niet zal toestaan. "Grote winkels als warenhuizen en dergelijke zijn veelal prima inpasbaar in centra", aldus de Nota.

Categorie
Gedeputeeerde Staten van Zuid-Holland ziet kansen voor uitbreiding van een categorie sterke winkelgebieden met regionale betekenis. Die liggen bijvoorbeeld in Rotterdam en Den Haag. Deze gemeenten hoeven alleen nog bij winkelplannen groter dan 4000 vierkante meter vloeroppervlak om advies te vragen aan de provinciale Adviescommissie Detailhandel. De provincie heeft ook een lijst met 35 winkelgebieden die onder druk staan. Voor deze gebieden ziet de provincie vrijwel uitsluitend kansen om kwalitatief te verbeteren. De nota doet geen uitspraken over de vestiging van de Holland Outlet Mall (HOM) in Zoetermeer; pas bij een definitief plan kan de provincie dit op uiteenlopende onderdelen beoordelen.

Actieplan
De Nota bevat ook een Actieplan waarmee de provincie gemeenten wil helpen om winkelgebieden te versterken, transformeren en leegstand te bestrijden. De provincie wil onderzoeken in hoeverre er middelen beschikbaar kunnen komen om gemeenten te helpen bij transformeren of revitaliseren van bepaalde winkelgebieden. Daarnaast komt er een subsidieregeling om gemeenten en ondernemersverenigingen te ondersteunen bij planvorming voor versterking van de kwaliteit van winkelgebieden . Ook gaat de provincie pilots met gemeenten en regio's starten om te komen tot betere regionale samenwerking en afstemming.