Clicky

Collectieve zorgverzekering binnen IJsselgemeenten

Copyright Omroep Zuidplas

De gemeente Zuidplas biedt een collectieve uitgebreide zorgverzekering aan voor inwoners met een inkomen tot of gelijk aan 120% van de bijstandsnorm.

Sinds 2016 werkt de gemeente Zuidplas op het gebied van sociale zaken samen met de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel binnen de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten. Omdat het aanbieden van een collectieve ziektekostenverzekering in alle drie de gemeenten aan de orde is en onderdeel uitmaakt van het minimabeleid, wordt al langer gesproken over het gezamenlijk aangaan van een collectieve ziektekostenverzekering.

Om dit proces in werking te zetten, is besluitvorming op een aantal punten in dit stadium noodzakelijk. Uitgangspunt hierbij is een uitgebreide collectieve zorgverzekering tegen een redelijke premie voor een bredere doelgroep. Omdat voor de toekomst de IJsselgemeenten mogelijk qua nieuwe aanbesteding van zorg meer naar Rotterdam bewegen wordt dit moment afgewacht.

Huidige regeling voor Zuidplas: zie https://www.zuidplas.nl/in-zuidplas/collectieve-zorgverzekering-zuidplas_47813/