Clicky

Detailhandel zorgt voor leefbaarheid in Zuidplas

Copyright Omroep Zuidplas

De komst van een nieuwe discounter was de rode draad in de discussie over de detailhandelsnota in de raadsvergadering van 19 september.

Veel discussie ontstond in de raadsvergadering over de komst van een discounter buiten de winkelgebieden, waarmee specifiek de mogelijk komst van Lidl bedoeld wordt in het voormalige Rabobankgebouw. Er waren drie insprekers, de heren Rommens namens de initiatief groep Rabobank-gebouw en de heer van Es, namens de winkeliersvereniging Dorrestein waren tegen de komst van Lidl en de heer Groeneveld sprak namens Aldi. De nota Detailhandel wordt teruggenomen door het college om een paragraaf toe te voegen om de mogelijkheid te onderzoeken of er andere locaties mogelijk zijn voor een discounter buiten de winkelcentra. De nota zal in november opnieuw behandeld worden.Voor meer informatie zie live blog

Informatie over de nota: Detailhandel is en blijft belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen in onze gemeente. Uit het Koopstromenonderzoek 2016 blijkt dat op gemeentelijk niveau een groter deel van de bestedingen aan dagelijkse boodschappen terecht komt in het eigen winkelaanbod. Er wordt méér lokaal gekocht dan in 2011. Detailhandel zorgt verder voor werkgelegenheid en voor de vitaliteit van het dorp. De meeste ontmoetingen tussen inwoners vinden plaats tijdens het winkelen.

In 2006 zijn in de landelijke Nota Ruimte de verantwoordelijkheden voor het locatiebeleid van bedrijven en voorzieningen verschoven van het Rijk naar de provincies en gemeenten. De focus van de gemeente op de detailhandel ligt op het zoveel mogelijk accommoderen van dynamiek in de bestaande structuur. Consumenten willen hun producten op elk moment van de dag via elk kanaal kunnen kopen, dus hier moet door de middenstander slim op ingespeeld worden. Tegelijkertijd zijn consumenten door sociale media, forums en reviewsites beter geïnformeerd dan voorheen en start bijna ieder voornemen tot aankoop op het internet. Belangrijk is dat om die reden gebruik wordt gemaakt van zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ vormen van media.

We spreken van duurzaam ondernemen wanneer de onderneming bij het uitvoeren van de kerntaken ook rekening houdt met het milieu en de sociale context. Dus: produceren met respect voor mens, dier en milieu.