Clicky

VVD Teleurgesteld over weglopen PvdA/GL

Copyright Omroep Zuidplas

De fractie van de VVD Zuidplas is erg teleurgesteld over de weigering van de PvdA/Groenlinks fractie om vanaf heden nog langer deel te nemen aan de gesprekken over de verdere inrichting van de Zuidplaspolder.

Vanwege de forse toekomstige woningbehoefte, met name in de randstad, wordt er vanuit rijk en provincie druk gelegd op de realisatie van grote woningbouwprojecten. Dat geldt ook voor het gebied van de Zuidplaspolder, dat hier in het vorig decennium al voor werd aangewezen.

De gemeenteraad van Zuidplas heeft uitgesproken dat onze gemeente, bij toekomstige ontwikkelingen, zoveel als mogelijk zelf de regie wil houden. Zij acht het daarom verstandig om op korte termijn met een eigen initiatief richting provincie te komen. Tussen raad en college zijn in de maand juni heldere afspraken gemaakt over hoe het voorbereidingstraject naar een nieuwe (aangepaste) planvorming voor dit gebied zou gaan verlopen.

De VVD is dan ook verbaasd dat de twee leden van de PvdA/GL fractie, na de eerste raadsbijeenkomst over dit onderwerp, in een open brief aan de heer Kats een volledig afwijkend proces voorstellen. Gelijktijdig hebben zij besloten niet meer aan het overleg deel te nemen, wanneer de afspraken en het proces niet naar hun inzichten worden gewijzigd.
De VVD vindt het vreemd en jammer dat PvdA/GL daarmee wegloopt voor haar verantwoordelijkheid.

De VVD is blij dat de andere fracties met hun vijfentwintig raadsleden die verantwoordelijkheid wél nemen. Tezamen met het college zal een visie worden opgesteld, welke als uitgangspunt kan dienen voor verdere planontwikkeling. En uiteraard vindt deze planontwikkeling plaats in samenspraak met alle stakeholders: provincie, omliggende gemeenten, inwoners, grondeigenaren, projectontwikkelaars, Maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven enz.

Reactie's (1)

Laat een reactie achter!

Reactie(s):

cor laurier 1-10-2017 23:47

In het vorige decenia werd ook over de ontwikkeling van de zuidplas gesproken .Meestal in het openbaar soms besloten .Ik heb daar nog een bittere smaak van overgehouden .Juist nu voor de verkiezingen,  moet juist openbaarheid hebben  en de verschillende inzichten van de partijen laten zien . Dat de VVD dit niet wil verbaas me, juist als kampioen van bestuurders die met justitie maken heeft moet je helemaal niet meer in achterkamertjes willen gaan zitten .En je geef de concurrent van de VVD  het FvD gelijk met de leuze de kliek , het partij kartel .Maar goed er is voor VVD  ers een overstap service  gemaakt door het FvD.Wat de SP betreft snap ik ook niet,of zijn dit de laatste stuip trekkingen?Want met hun konijnen en stoepkrijt actie zullen ze wel niet mee mogen doen aan de verkiezing .D66 onze vernieuwings partij ondertussen 50+ gaat hun opvatting maar snappen ?Maar over de toekomst praten over de zuidplas doe je niet achter gesloten deuren .

Cor