Clicky

Nieuwe uitdaging voor Tamara Verboom

Copyright Omroep Zuidplas

Na 5 jaar Engeland wist zij niet precies wat ze wilde gaan doen. Nu heeft Tamara een nieuwe uitdaging gevonden in het nieuwe project van Operatie Mobilisatie (OM) genaamd ‘OM Riverboats’.

OM Riverboats is een nieuw project en zet zich in om de mensen in Europa te bereiken. Met een binnenvaartschip bezoeken zij van 27 december 2017 t/m 31 maart 2018 verschillende havens in Nederland, Duitsland en Frankrijk met aan boord zo’n 80 bemanningsleden.

Projectleider Robert-Jan Sterk zegt hierover het volgende: ‘Deze tocht biedt een fantastische kans om samen te werken met de lokale kerken in de havens, het Evangelie te delen en Christenen te mobiliseren om het Goede Nieuws te delen met bevolkingsgroepen in hun regio die God nog niet kennen. We hopen dat jongerengroepen, gebedsgroepen en gesprekskringen het schip zullen bezoeken en uitgedaagd worden door wat ze zien, horen en beleven.’  Aan boord hebben we een Escape Room 2.0 waar de mensen een ervaring zullen hebben die hen zal uitdagen. Na deze periode van drie maanden willen we kijken of de doelen die uitgezet zijn, zijn behaald en of het een project zou kunnen zijn wat we door zouden kunnen zetten voor een lange termijn. De lokale kerken in de havens zijn betrokken bij dit project zodat de nadruk ligt op samenwerking. Daarnaast zullen we ook de stad intrekken en eventueel betrokken zijn bij kerkelijke evenementen.

Sinds 1 september is Tamara officieel de leider over alle aspecten van Evangelisatie aan boord en werkt zij samen met het team.  “Vooralsnog hou ik mij vooral bezig met communiceren naar de Line-up teams. In elke haven waar we naartoe zullen varen hebben we mensen ter plaatse die contact hebben met de lokale kerken, een aantal praktische zaken voor de boot regelen en zorgen voor naamsbekendheid in de goede taal. De taak van deze mensen noemen we Line-up. Ik had het voorrecht deze mensen te kunnen ontmoeten tijdens een Line-up weekend in Duitsland. Het was fijn om met elkaar na te denken over hoe we dit aanpakken en ook om mensen in levende lijven te ontmoeten.  Aan boord zal ik mij vooral bezighouden met het leiding geven aan de verschillende teams gericht op Evangelisatie.”