Clicky

ChristenUnie/SGP stelt vragen over onderzoek waterbusverbinding met Rotterdam

Copyright Omroep Zuidplas

Personenvervoer over water is een zeer duurzame vorm van mobiliteit is.
De Hollandsche IJssel biedt kansen om Zuidplas (Moordrecht en Nieuwerkerk aan de IJssel) te verbinden met Gouda en Rotterdam. 

Woensdag 20 september j.l. is in Gouda door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college van Gouda verzocht wordt:
“In overleg te gaan met de gemeenten Krimpenerwaard en Zuidplas om te bewerkstelligen dat er bij de jaarlijkse herziening van het RVVP een onderzoek naar de mogelijkheid van een waterbusverbinding tussen Gouda en Rotterdam als prioriteit wordt toegevoegd”

Achtergrond informatie
Personenvervoer over water is een zeer duurzame vorm van mobiliteit is.

De Hollandsche IJssel biedt kansen om Zuidplas (Moordrecht en Nieuwerkerk aan de IJssel) te verbinden met Gouda en Rotterdam. Denk hierbij aan woon werkverkeer maar denk hierbij ook aan recreatie. Inmiddels voorziet de waterbus tussen Rotterdam en Drechtsteden in belangrijke mate aan de mobiliteitsbehoefte.
In het Regionaal verkeers- en vervoersplan (RVVP) worden de prioriteiten jaarlijks herzien.

Naar aanleiding van dit alles heeft de fractie ChristenUnie/SGP de volgende vragen:

1. Is het college al bekend met de hierboven besproken aangenomen motie in Gouda?
2. Is er al contact gelegd vanuit Gouda omtrent de uitvoering van deze motie en zo ja wat heeft het contact over de aangenomen motie opgeleverd?
3. Is het college bereid om zich samen met Gouda in te zetten dat bij de jaarlijkse herziening van het RVVP een onderzoek naar de mogelijkheden van een waterbusverbinding met Rotterdam als prioriteit wordt toegevoegd?
4. Op welk moment vindt de actualisatie van de prioriteiten in het Regionale verkeers- en vervoersplan (RVVP) plaats en welke rol heeft de gemeenteraad van Zuidplas hierin?