Clicky

Convenant ter voorkoming radicalisering

Copyright Omroep Zuidplas

Burgemeester van de gemeente Zuidplas Gert-Jan Kats ondertekent het convenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme.

 In dit convenant zijn de afspraken binnen de mogelijkheden
van de privacywetgeving vastgelegd tussen de gemeente en de veiligheidspartners van het veiligheidshuizen Haaglanden en Holland-Midden, waaronder politie en Openbaar Ministerie. Deze
afspraken hebben betrekking op het delen van informatie waaronder persoonsgegevens conform de privacywetgeving, ten behoeve van de aanpak voorkoming radicalisering en extremisme.