Clicky

Jeugd De Stroom plannen werkvakantie

Copyright Omroep Zuidplas

In de zomer van 2018 gaan 16 jongeren en 4 begeleiders vanuit Protestantse gemeente De Stroom uit Moordrecht met de Christelijke stichting Livingstone op reis om invulling te geven aan een werkvakantie in Mozambique.

Het project komt voort uit een samenwerking tussen stichtingen Livingstone en Sarinha. Door laatstgenoemde wordt aan jongeren een Bijbel vakopleiding aangeboden. Voor die opleiding is een school noodzakelijk omdat er nu buiten wordt lesgegeven.

De Nederlandse Laura Dijkhuizen heeft deze stichting opgezet nadat ze zeer geraakt was door de armoede in Mozambique. De jongelui gaan samen met lokale bouwvakkers bouwen aan deze nieuwe school van waaruit ook een jongerencentrum gestart zal worden. In de middagen zullen andere activiteiten ontplooit worden zoals sport en spel en gaat men lesgeven. In de namiddag en avonden staan er activiteiten voor de studenten en de Mozambikaanse jeugd (een sporttoernooi, een filmavond, een Bijbelstudie etc.) op stapel. Daarnaast staan zieken- en gevangenebezoek op de planning.

In de periode van 16 jul tot 2 augustus 2018 verblijven de jongelui in een gebied dat tot voor kort in bezit was van de rebellen in een sober verblijf.  Nu is dat vrij gegeven en komt de hulpverlening mondjesmaat op gang. De voorzieningen zijn minimaal. Mozambique behoort tot een van de armste landen van de wereld. Voor de jongeren zal het verschil met het leven hier uiterst groot zijn. Men wil ze die ervaring voor het leven mee geven om hun ontwikkeling in groei te ondersteunen.

Op 12 november a.s. zullen drie van hen in het programma Rondom de Kerken de middageditie vertellen over deze reis en alle acties die hieraan ten grondslag liggen om de benodigde €2000 per persoon bij elkaar te krijgen. Zo worden er o.a. een nieuwjaar duik, een stamppotten en een kaartenactie georganiseerd.