Clicky

Verbeteringen werkwijze ruimtelijke ordening

Copyright Omroep Zuidplas

Het college ban B & W is een aantal verbeterslagen aan het doorvoeren in de werkwijze van de ruimtelijke ordening om de dienstverlening te verbeteren.

De gemeente Zuidplas wil op het gebied van ruimtelijke ordening de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers verder optimaliseren. Een aantal werkwijzen wordt aangepast zodat deze beter aansluiten op de Omgevingswet. Het gaat om de volgende werkwijzen:
1. het principebesluit bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen - een meer open en transparant proces, zowel voor het bestuur als ook voor omwonenden.
2. het verzamelplan - meerdere kleinere initiatieven in één bestemmingsplan bundelen
3. het parapluplan - bestemmingsplannen die geldig zijn voor het gehele grondgebied vaak thematisch
4. de actualisatie van bestemmingsplannen – bijvoorbeeld via beheeroverordening
5. het anonimiseren van zienswijzen - privacy van de indieners van zienswijzen gewaarborgd

Tevens wordt een aantal actualiseringsopgaven afgerond.