Clicky

De Bron wordt Ringvaartkerk

Copyright Omroep Zuidplas

In de afgelopen maanden is er in de Protestantse gemeente in Nieuwerkerk veel nagedacht over een naam voor hun vernieuwde kerkgebouw. 

Een aparte commissie ‘Communicatie en naamgeving’ heeft het proces georganiseerd en begeleid t/m de peiling in de gemeente op 17 september jl. Daarna heeft de kerkenraad het proces overgenomen om de fase van besluitvorming uit te voeren. De kerkenraad van de Protestantse gemeente in Nieuwerkerk heeft op 16 november een gemeenteavond gehouden om de gemeente te horen.  

In de kerkenraadsvergadering van 20 november is het afrondende gesprek over de naamgeving gevoerd. De kerkenraad heeft een positieve keuze gemaakt voor de naam “Ringvaartkerk”. Men ziet in deze naam een diepere betekenis van “kerk zijn in deze omgeving” en spreekt de wens uit dat de gemeente deze naam betekenis kunnen geven. De kerkenraad is zich er van bewust dat deze keuze ook een teleurstelling kan opleveren.

Oplevering en inrichting De bouw verloopt grotendeels volgens planning en ons vernieuwde kerkgebouw zal op vrijdag 1 december ‘officieel’ opgeleverd worden.