Clicky

Zuidplas eerste gemeente waar online aangifte overlijden mogelijk is

Copyright Omroep Zuidplas

Het aangeven van overlijden kan in Zuidplas nu ook online. De gemeente Zuidplas heeft deze online dienst als eerste gemeente in gebruik genomen.

Deze online dienst Aangifte overlijden is de eerste landelijke online dienst die het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten ( KING) samen met de gemeenten Amsterdam, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Zaanstad en Zuidplas heeft ontwikkeld.

Tijdwinst en goedkoper
De online dienst betekent voor de uitvaartverzorger tijdwinst, omdat een ritje naar het gemeentehuis overbodig is en deze geen rekening meer hoeft te houden met de openingstijden van het gemeentehuis. Voor de gemeente is dit winst omdat de aangifte niet langer tijdens de openingstijden van de balie hoeft te gebeuren en de verwerking anders kan worden ingepland. Bovendien hoeft de gemeente zelf niets te ontwikkelen en dat scheelt beheerskosten. Daarnaast is een veilige gegevensuitwisseling geborgd.

Digitale Agenda 2020
In de Digitale Agenda 2020 hebben gemeenten met elkaar afgesproken te werken aan één efficiënte digitale overheid. Dit doet het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) door het ontwikkelen van landelijke voorzieningen, waaronder de online dienst Aangifte overlijden.

Omroep Zuidplas sprak hierover met VVD wethouder Daan de Haas:

Kijk hier meer informatie over de online dienst bij de gemeente Zuidplas: