Clicky

Ook Huishoudelijke Hulp Toelage in 2018

Copyright Omroep Zuidplas

Vanaf 2015 kent de gemeente Zuidplas een Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Met de HHT kan een Wmo-cliënt of diens mantelzorger extra huishoudelijke hulp inkopen tegen een sterk gereduceerd tarief.

De gemeente betaalt het verschil tussen de bijdrage van de inwoner de daadwerkelijke kostprijs. De huidige overeenkomsten met zorgaanbieders lopen tot 31 december 2017. Het college heeft besloten om ook in 2018 de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) aan te bieden voor inwoners met een Wmo voorziening en/of diens mantelzorger. Met de HHT is het mogelijk om extra huishoudelijke hulp in te kopen tegen een gereduceerd tarief van €5,00 per uur, voor maximaal 26 uur per jaar. De huidige
gebruikers van de HHT zullen worden geïnformeerd over de mogelijkheid dit ook in 2018 in te zetten.