Clicky

Verkenning toekomst van de recreatieparken

Copyright Omroep Zuidplas

Gelet op de toekomstige situatie van recreatieparken, waar geen sprake meer is van permanente bewoning, heeft het college van B & W besloten het toekomstperspectief van de parken te verkennen.

De uitkomsten van de eerste onderzoeksfase zal het college gebruiken om richting te geven aan het vervolg.