Clicky

Raadsvergadering a.s. dinsdag

Copyright Omroep Zuidplas

Wat wordt er besproken op de raadsvergadering van a.s. dinsdagavond in het Gemeentehuis?

Op de agenda staat voor de laatste keer het ‘Bid’ integrale gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder. Na diverse workshops van het college met de raadsleden, twee conferenties en twee raadsvergaderingen staat het eindproduct op de agenda, waarin de informatie van inwoners en raadsleden is meegenomen. Uitgegaan wordt van uitbreiding van de vier dorpen met 5.000 woningen en uitbreiding in het middengebied met minimaal 4000 woningen en maximaal 12.000 in de periode tot 2040. Na aanvaarding door de raad kan het Bid door het college aangeboden worden aan de Provincie Zuid-Holland.

Verder staat op de agenda: budgetoverhevelingen aan het eind van het jaar van activiteiten die niet in 2017 zijn afgerond, Verlenging van een besluit van 21 april 2017 omtrent de economische mededinging, waarin onduidelijkheid over daadwerkelijk moment van in werking treden van een wetsvoorstel m.b.t. de mededingingswet over motiveringseisen, meer inspraak voor ondernemers en een verplichte periodieke evaluatie.

Besluiten worden genomen over: Experiment tellen bij gemeenteraadsverkiezingen, belastingvorderingen 2018, beleidskader Armoede en Schulden, beroep tegen bestemmingsplan schoollocatie Middelweg 62 Moordrecht en begrotingswijzingen 2017 van GR IJsselgemeenten, RDOG Hollands Midden  en recreatieschap Rottemeren.

In verband met de nieuwbouw van het gemeentehuis en de sloop van het huidige gemeentehuis is dit de laatste keer dat de raadsvergadering in de oude raadszaal zal worden gehouden. Vanaf januari zullen, tot de nieuwbouw gereed is, de raadsvergaderingen in het gebouw van het Thorbecke Voortgezet Onderwijs (TVO) in Nieuwerkerk gehouden worden.

Dit en meer is aanstaande dinsdagavond te beluisteren via Omroep Zuidplas en ook zal weer de ‘liveblog’ op www.omroepzuidplas.nl worden bijgehouden tijdens de raadsvergadering, die om 20:00 uur begint.