Clicky

Johan Helmer lijsttrekker PvdA/GroenLinks Zuidplas

Copyright Omroep Zuidplas

Johan Helmer(foto) is de nieuwe lijsttrekker van de PvdA/GroenLinks. Hij zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zuidplas de kandidatenlijst aanvoeren.

Johan is een bekende in de lokale politiek. Hij is voorzitter van de gezamenlijke fractie in de gemeenteraad. In de komende raadsperiode zal hij op de voor hem zo kenmerkende manier samen met andere leden van de fractie zich inzetten om de belangen van burgers en bedrijven van Zuidplas vanuit een sociaal en duurzaam perspectief te behartigen.

Op 20 december hebben de leden van de PvdA en GroenLinks in een gezamenlijke vergadering de kandidatenlijst en het gezamenlijke verkiezingsprogramma vastgesteld. Het verkiezingsprogramma beschrijft de speerpunten voor sociaal en duurzaam beleid in Zuidplas in de komende vier jaar. De lijst kent een aantal bekend en nieuwe namen. Alle leden op de lijst hebben kwaliteiten en ervaring om in de komende periode met een krachtig en duidelijk politiek signaal voor de dag te komen. PvdA/GL hoopt op minimaal drie zetels. Hieronder staat het profiel van de eerste vier kandidaten en de volledige lijst.

Johan Helmer (PvdA; 65) heeft de afgelopen vier jaar samen met Pieter Beeldman de gemeenteraadsfractie gevormd. Een belangrijke kwaliteit is zijn bedrevenheid en zijn gave om goed te luisteren. Daarnaast heeft hij heldere, doordachte en evenwichtige standpunten die hij met verve verdedigt. Hij is een bruggenbouwer met duidelijke grenzen. Hij is een praktisch ingestelde en kundig bestuurder met kennis van watermanagement en ruimtelijke ontwikkelingen.

Nummer 2 op de lijst staat Martin Damen (GL; 58). Martin is een nieuwe kandidaat op de lijst. Hij geeft taalcursussen aan vluchtelingen, heeft een financieel advies- en administratiebedrijf, runt een Bed & Breakfast en heeft een lange carrière in zorg en onderwijs, uiteindelijk als directeur, achter de rug. Heeft een politiek verleden in één van de voorlopers van GroenLinks en is sinds enige tijd weer actief lid. Empathisch maar niet bang om te zeggen waar het op staat.

Nummer 3 staat Jacques Bovens (PvdA; 63). Jacques heeft veel verstand van de Jeugdzorg. Hij is opgeklommen van maatschappelijk werker tot lid van de Raad van Bestuur van diverse zorgorganisaties. Hij heeft zijn leiderschap, kennis en ervaring getoond in de themabijeenkomsten over de zorg in Zuidplas. Naast zijn werk heeft hij bestuursfuncties vervuld bij het Jeugdsportfonds Rotterdam, Stichting Max Kinderopvang en de Stichting Schoolhulpproject Suriname.

Op nummer 4 staat Marieke Schuurman (GL; 38). Zij is juriste en werkzaam in het openbaar bestuur en de tweede nieuwe kandidaat in de top van de lijst. Ze is gespecialiseerd in handhaving en vergunningen. Ze heeft gewerkt bij verschillende gemeentes. Is lid geweest van de deelraad in Prins Alexander (Rotterdam) voor GroenLinks. Ze heeft een scherp oog voor de gevolgen van maatregelen van de gemeente, vooral voor hen die zichzelf niet meteen zelf kunnen redden.

Hieronder staat de volledige lijst van de PvdA/GL en antwoorden op veelgestelde vragen.

De kandidatenlijst PvdA/GL voor de gemeenteraadsverkiezingen Zuidplas 2018:
1 Johan Helmer 65 jaar Zevenhuizen Man
2 Martin Damen 58 jaar Zevenhuizen Man
3 Jacques Bovens 63 jaar Nieuwerkerk Man
4 Marieke Schuurman 38 jaar Moordrecht Vrouw
5 Arjen Hazelebach 66 jaar Nieuwerkerk Man
6 Geertien Pols-Bulsink 68 jaar ZH/Oud-Verlaat Vrouw
7 Denise Leliënhof 28 jaar Nieuwerkerk Vrouw
8 Joke van Gelderen 68 jaar Nieuwerkerk Vrouw
9 Abdelmaiyd Salah 36 jaar Nieuwerkerk Man
10 Leo Loch 67 jaar Moordrecht Man
11 Alwin Lusing 42 jaar Moordrecht Man
12 Frans Peelen 72 jaar Nieuwerkerk Man
13 Maarten van Teeseling 41 jaar Moordrecht Man
14 Ed Diersmann 71 jaar Moordrecht Man
15 Henk Doornhein 67 jaar Moerkapelle Man
16 Mohammed Essafi 41 jaar Nieuwerkerk Man

Veel gestelde vragen over de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks in Zuidplas:

1. Wat hebben de inwoners hieraan?
Samen kunnen we meer bereiken en daadwerkelijk een verschil maken.

2. Komt er straks één gezamenlijke fractie?
Na de verkiezingen zal er in de gemeenteraad van Zuidplas net zoals nu één gezamenlijke PvdA-GL-fractie zijn.

3. Komt er ook één bestuur?
Nee.

4. Betekent dit dat PvdA en GroenLinks gaan fuseren?
Nee, beide partijen blijven twee zelfstandige partijen met twee afdelingsbesturen.

5. Onder welke naam gaan jullie meedoen?
De naam van de lijst is PvdA/GroenLinks Zuidplas en is dezelfde als bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. 

6. Zit GroenLinks aan het roer vanwege landelijke verkiezingsresultaten?
Nee. De samenwerking heeft gelijkwaardigheid als basis.

7. Waarom is dit nodig?
Omdat we gezamenlijk een groter verschil kunnen maken met andere partijen.

8. Wat is de directe aanleiding voor deze samenwerking?
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 en de resultaten die de fractie vanaf maart 2014 tot op heden heeft geboekt.

9. Wie nam het initiatief?
In 2013 zijn beide afdelingsbesturen de samenwerking aangegaan. Beide afdelingen hebben in 2017 besloten de samenwerking te continueren.

10. Hoe is dit besluit gevormd, zijn de leden geraadpleegd?
De algemene ledenvergaderingen van beide afdelingen hebben ingestemd met continuering van de samenwerking van 2018 tot 2022.

11. Wat vinden de landelijke partijbureaus hiervan?
Beide landelijke besturen bieden ruimte voor samenwerking op lokaal niveau en staan dit toe.

12. Per wanneer is de samenwerking effectief?
De samenwerking is al vanaf 2013 effectief ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De samenwerkingsovereenkomst voor de komende raadsperiode van 2018 tot 2022 is in door beide afdelingsbesturen ondertekend.

13. Beschikken beide afdelingen over voldoende gekwalificeerde kandidaat raadsleden? 
Ja.

14. Kunnen alleen leden van elk van de partijen kandidaat raadslid worden?
Ja.

15. Waarom doet SP niet mee?
Er is al in 2013 met SP gesproken, maar zij kiezen ervoor met een zelfstandige lijst deel te nemen. In 2017 hebben beide afdelingsbesturen niet over eventuele samenwerking gesproken, omdat de SP in de coalitie zat en het collegebeleid steunt en PvdA/GL de oppositierol vervulde.

16. Kunnen andere partijen zich nog aansluiten?
Er zijn thans geen gesprekken met afdelingsbesturen van
andere partijen.

17. Hoe is de kandidatenlijst samengesteld?
Een gezamenlijke kandidaatstellingscommissie heeft een gemengde kandidatenlijst aan de leden voorgesteld. De leden hebben met de voorgestelde lijst op basis van een profielschets en competenties met alle kandidaturen ingestemd. 

18. Wie staan op de lijst?
Op de kandidatenlijst staan leden van zowel PvdA als GroenLinks. Deze lijst is voor geïnteresseerden beschikbaar.

19. Wordt deze lijst een PvdA-lijst met aanvulling van GroenLinks of een GroenLinks-lijst met aanvulling van de PvdA?
Programma en lijst zijn op basis van gelijkwaardigheid tussen beide partijen vastgesteld.

20. Wie is lijsttrekker?
Johan Helmer. 

21. Hoe is het programma opgesteld?
Tijdens discussieavonden hebben leden op basis van gelijkwaardigheid en in samenspraak met maatschappelijke organisaties een ontwerpverkiezingsprogramma opgesteld, dat door beide afdelingen in een gezamenlijke vergadering is vastgesteld.

22. Komt er een gezamenlijke campagne?
Ja.

23. Zoeken jullie samenwerking met andere partijen na de verkiezingen?
We willen in beginsel samenwerken met partijen die een duidelijk lokaal geworteld duurzaam en progressief geluid laten horen.