Clicky

Kerstmarkt Oosterkerk brengt 1.950 euro op

Copyright Omroep Zuidplas

Zaterdag 9 december was de Oosterkerk in Capelle a/d IJssel omgedoopt in een gezellige kerstmarkt. De hele middag heerste er een gezellige sfeer.

Er was weer van alles te koop op kerstgebied. Maar ook de magen van de bezoekers konden worden gevuld, De organisatie is dan ook zeer verheugd dat dit voor vele van een mooie middag van ontmoeting is geweest het fantastische bedrag van  1.950 euro heeft opgebracht.  Dit bedrag gaat voor de helft naar LUMA het diaconale jaardoel, en voor de helft naar de verbouwing van de Oosterkerk.

LUMA is een afkorting van: LUcie Kallewaard-de Goede en haar zus MArrie Bijl-de Goede. Door hun gesteunde activiteiten probeert de Stichting Lumahelpt een beetje licht te brengen in een soms duister Zuid(elijk)-Afrika.

Lucie Kallewaard en haar man Wim hebben in het verleden als reisleidersechtpaar groepsreizen begeleid in en naar Zuidelijk-Afrika. Tijdens die reizen werden zij geconfronteerd met veel armoede en schrijnende toestanden. Ook hebben zij door het begeleiden van de reizen veel contacten in dat land opgedaan. 

Marrie Bijl is onderwijzeres op basisschool de Rozenhorst in Rozenburg. Zij en haar man Aat hebben  op een reis door Zuid Afrika aan den lijve ervaren in welke armoedige omstandigheden de mensen in Zuid Afrika soms moeten leven.

Deze vier mensen hebben het initiatief genomen om hier hulp te bieden hetgeen heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting Lumahelpt.