Clicky

Onvoldoende draagvlak voor lokale politieke partijen in Zuidplas

Copyright Omroep Zuidplas

Sinds 2006 hebben de lokale partijen bij elkaar opgeteld de meeste zetels in de lokale politiek in Nederland. In Zuidplas resulteerde dat destijds in politieke partijen zoals Gemeente Belangen (GBN - GBZ vanaf 2010) en Beter Moordrecht.

Lokale politici, zoals Harm Lamberts, Emmy Kokkeler, Martien Zijderhand, Jan Spelt en vele anderen speelden een belangrijke rol in het besturen van de gemeente. Maar sinds 2010 is daar na de gemeentelijke fusie de klad in gekomen en kennen we sinds 2014 alleen nog Paul van Drenth met zijn partij NEZ (1 zetel in de raad).

Het belangrijkste kenmerk van ‘lokale’ partijen is dat ze geen binding hebben met een landelijke politieke partij. In Zuidplas speelt dat waarschijnlijk geen rol meer, ondanks dat in 2014 ongeveer 30% van de stemmen landelijk naar de lokale partijen ging en zij daarmee tezamen met afstand de grootste waren.

Het verschil tussen landelijke en lokale politiek: “Landelijke politiek gaat over hoe het zou moeten gaan en lokale politiek gaat over hoe het is.” In Zuidplas wordt dit met instemming van de inwoners voornamelijk bepaald door de landelijke ‘invloeden en ideologie’ van de politieke partijen. Voor ‘lokale’ partijen is klaarblijkelijk weinig of geen draagvlak in Zuidplas. Mede bepalend geweest voor terugloop lokale partijen is wellicht dat inwoners de laatste jaren andere kanalen via sociale media hebben gekregen, waar ze zich kunnen uiten, zoals jebentnieuwerkerker, jebentzevenhuizenaar, persoonlijke FB pagina’s enz. Daar worden positieve en negatieve reacties geplaatst, die heel vaak een sterk lokaal karakter hebben.

Aanvullende informatie In de jaren ’90 werd ideologie minder bepalend en andere tegenstellingen werden belangrijker, bijvoorbeeld die tussen stad en dorp, tussen standen of tussen families. En landelijke invloeden werden door de ontkerkelijking en ontzuiling minder en er kwam historisch gezien ruimte voor lokale partijen.

Op lokaal niveau bestaan een paar typen partijen: *Lokalistische partijen (gemeentebelangen), zetten zich vaak in voor het behoud van de historische waarde van de gemeente, het lokale belang en hebben een a-politiek imago. * Protestpartij of stadspartij, zet zich af tegen het establishment. * Belangenpartij (studentenpartij, migrantenpartij), vertegenwoordigt de specifieke belangen van die groep en * Afsplitsingen van landelijke politieke partijen, omdat ze het niet eens zijn met de landelijke koers.

Een aantal redenen om te stemmen op lokale partijen zijn: *Afkeer van de politiek * Afrekenen met landelijk beleid partij * Mensen die ontevreden zijn over een landelijke partij * Lokale issues * Bekendheid of vertrouwen in politicus.

Uit onderzoek blijkt dat de interesse van mensen in de nationale politiek (63%) een stuk groter is dan in lokale politiek (40%). Dat zie je ook terug in de opkomstcijfers bij verkiezingen (75% vs 50%). De landelijke politiek krijgt veel meer media-aandacht en kiezers geven zelf ook aan dat ze zich bij het stemmen vooral laten leiden door landelijke onderwerpen.