Clicky

Ook VVD plaatst vraagtekens bij woonrapport

Copyright Omroep Zuidplas

Naast PvdA/Groen Links en de SP stelt ook de VVD vragen bij de timing van het woonrapport

Nadat eerder PvdA/Groen Links en de SP al aangaven vragen te stellen over het woonrapport, heeft nu ook de VVD vragen ingediend over het rapport. 

De VVD stelt voornamelijk inhoudelijke vragen. Men wil graag weten welke informatie, zoals de vastgestelde structuurvisie 2013,  er is meegenomen in het onderzoek van Questan. Daarnaast vraagt de VVD zich ook af, bij monde van raadslid Annika van Gerwen, waarom er verouderde informatie uit januari 2015 is gebruikt voor het onderzoek. De hoofdvraag blijft echter waarom het rapport één dag na de gemeenteraadsvergadering, waarin de beslissing over het bid is genomen, verstuurd is.  

Het inmiddels veel besproken rapport van Questan geeft aan dat er tot 2030 maximaal 2150 woningen gebouwd kunnen worden zonder leegstand in de huidige Zuidplasdorpen te veroorzaken. Op de afgelopen raadsvergadering is echter besloten een bid bij de provincie in te dienen van 9.000 woningen.