Clicky

Parapluherziening Parkeren zes weken ter inzage

Copyright Omroep Zuidplas

Het college legt het ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Parkeren binnenkort zes weken ter inzage.

Dit bestemmingsplan heeft als doel het gehele grondgebied van de gemeente Zuidplas te voorzien van een actuele parkeernormering en een actuele regeling voor laden en lossen.

Dit bestemmingsplan sluit aan op de eerder door de raad vastgestelde Beleidsnota Parkeren en de ASVV* 2012. 

*ASVV is een boekwerk met aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom. Het bevat
aanbevelingen op alle mogelijke terreinen betreffende wegen binnen de bebouwde kom vanaf planvoorbereiding tot en met
onderhoud, zoals dwarsprofielen, parkeervoorzieningen, verkeerdrempels, etc.