Clicky

Zuidplas blijft meedoen aan de pilot Jeugdhulp op School

Copyright Omroep Zuidplas

Zuidplas blijft meedoen aan de pilot Jeugdhulp op School (JOS), die september 2016 startte in de regio Midden Holland.

Na een tussenevaluatie in 2017 kwamen positieve resultaten naar voren. Op het bestuurlijk overleg Passend Onderwijs en Jeugdhulp van 8 juni 2017 is besloten de pilot voort te zetten
tot augustus 2019. Het college heeft besloten hiervoor een subsidie te verlenen aan de gemeente Gouda die dit traject coördineert.