Clicky

Vertoning Bram Fischer in Ringvaartkerk

Copyright Omroep Zuidplas

 Op 16 februari draait in de Ringvaartkerk in Nieuwerkerk de spannende film ‘Bram Fischer’:  het verhaal van de Zuid-Afrikaanse advocaat die de verdediging op zich neemt van Nelson Mandela en zijn medestanders in het verzet tegen de Apartheidspolitiek

Het is 1963, de tijd van de Apartheidspolitiek, waarin Nelson Mandela en negen andere leden van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) in Zuid-Afrika worden opgepakt onder verdenking van samenzwering tot een gewelddadige revolutie. De advocaat Bram Fischer is een vertrouweling van Nelson Mandela die achter de schermen een sleutelrol speelt in de keuze om het verzet tegen de blanke onderdrukkers zo geweldloos mogelijk voort te zetten. Als de verzetsgroep wordt opgepakt, neemt hij de verdediging op zich om zijn vrienden te behoeden voor de doodstraf. Men beseft aanvankelijk niet dat hij eigenlijk zelf ook een verdachte zou moeten zijn vanwege zijn steun aan het verzet en zijn rol als sparringpartner van Nelson Mandela.

Wanneer de geheime politie zijn dubbelrol lijkt te ontdekken, komt hij voor een moreel dilemma te staan: Kiest hij voor de verdediging van zijn cliënten of voor zichzelf, zijn gezin en zijn bevoorrechte bestaan?  Het zorgt ervoor dat hij regelmatig op zijn tenen moet lopen om naar behoren zijn werk te doen zonder daarbij zichzelf te laten betrappen op strafbare daden. Dit komt het best tot uiting in een spannende scène, waarin Fischer wordt aangehouden en hij samen met zijn dochter probeert zich van enkele belastende documenten te ontdoen… Een spannende thriller tegen een historische achtergrond!

Lopend vuur
Deze film is door de taakgroep Vorming & Toerusting van de Protestantse Gemeente gekozen als nadere uitwerking van het jaarthema ‘Als een lopend vuur’, dat aansluit bij het optreden van Luther, vijfhonderd jaar geleden. Naast Luther zijn er immers tallozen - bekend of naamloos - geweest die het vuur van het Evangelie en de gerechtigheid ‘brandend’ hebben gehouden. Denk maar aan inspirerende persoonlijkheden als Ghandi, Martin Luther King, Nelson Mandela en Majoor Bosshardt, die welhaast de status van ‘moderne heilige’ hebben verworven. Zij stonden op tegen onrecht, armoede  en onderdrukking en lieten ook  bij anderen het vuur ontbranden dat daardoor niet meer te stoppen was.

In de film Bram Fischer krijgt de grote Mandela echter geen hoofdrol, maar ligt het accent op de randfiguur Fischer, die in de grote politiek geen rol van betekenis heeft gespeeld. Juist daardoor komen we dichter bij het persoonlijke dilemma en de keuzen die we als gewone mensen regelmatig moeten maken!

Nederlandse productie
Deze film uit 2017 is een Nederlandse productie onder regie van Jean van de Velde, die bekendheid verkreeg met films over andere maatschappelijke vraagstukken als het optreden van  Afrikaanse kindsoldaten in ‘Wit Licht’ en het Nederlandse slavernijverleden in ‘Hoe duur was de suiker’. Vorig jaar  won de film de publieksprijs op het Movies That Matter-festival.

De hoofdrol van Bram Fischer wordt gespeeld door Peter Paul Muller, die in Nederland bekendheid kreeg door de rol van Martin Morero in Gooische Vrouwen. Het is knap hoe hij in deze film een totaal andere persoonlijkheid in beeld brengt en zelfs het Afrikaans heeft aangeleerd! De andere acteurs zijn overigens grotendeels Zuid-Afrikaans en de taal in de film is logischerwijs dan ook Engels en Afrikaans (Nederlands ondertiteld). De film duurt 124 minuten. 

De film begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur voor een kopje koffie of thee. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje. De toegang is vrij voor iedereen! Adres: Ringvaartlaan 16 in Nieuwerkerk.