Clicky

CDA stelt vragen over de situatie rond het Posthuis in Moordrecht

Copyright Omroep Zuidplas

Na diverse signalen ontvangen te hebben van bezorgde omwonenden van het Posthuis in Moordrecht, heeft de CDA fractie geconstateerd dat er inderdaad een zorgelijke situatie ontstaan is.

‘Het gebouw staat al enige tijd leeg. Toch komen er met regelmaat onbevoegden binnen. Omwonenden die uit zorg het pand binnen zijn gegaan hebben geconstateerd dat er binnen sprake is van vandalisme. Zij geven ook aan dat de staat van het pand dusdanig slecht is, dat er risico is op instorting of brand. Uiteraard zouden experts moeten kijken of dit daadwerkelijk het geval is. De signalen zijn zo serieus dat wij als CDA vinden dat hier naar gekeken moet worden’, zo stelt raadslid Tinet de Jonge.

De gemeente heeft een beperkte en terughoudende rol als het gaat om bestaande panden. ‘Bij nieuwbouwwoningen is de zorg voor de openbare ruimte juist cruciaal. In het geval dat de openbare veiligheid moet de gemeente wel verantwoordelijkheid nemen’, zo stelt de Jonge.

Naast vragen over de staat van het Posthuis wil het CDA onder meer van de gemeente weten wat de toekomstplannen met het pand zijn en of er gekeken wordt of het posthuis nog wel aan de redelijke staat van de welstand voldoet.

Het CDA stelt het college de volgende vragen:

1) Deelt u de volgende stelling: Voorkomen is beter dan genezen is. Daarmee bedoelen we dat de effecten van vandalisme, instorting, verwondingen of brand niet in verhouding staan tot het overeind laten staan van dit pand.
2) De gemeente neemt een zeer beperkte, terughoudende, rol in dit dossier. Daar waar het over nieuwbouw gaat heeft de gemeente een cruciale rol in de zorg voor goede ruimtelijke ordening. In onze optiek heeft de gemeente ook een dergelijke rol bij het uitfaseren van panden. Hoe ziet u dat?
3) Recent is het pand tweemaal betreden door onbevoegden (en tijdens het opstellen van deze vragen voor de derde keer)  Dit geeft voor hen een gevaar maar ook een risico voor de omwonenden. Op welke wijze draagt de gemeente zorg voor de openbare veiligheid in deze?
4) In het kader van zaakwaarneming hebben twee omwonenden het pand betreden na de constatering van braak. De staat van het pand is zeer zorgelijk. Het pand heeft op geen enkele wijze een functie en is niet meer dan een potentieel gevaar. Welke bestuurlijke en juridische middelen heeft de gemeente om zo spoedig mogelijk in te grijpen?
5) Zijn er concrete plannen met de locatie van het Posthuis?
a) wat is het tijdspad van deze plannen mede gezien de lastige ligging en het bouwen op een dijklichaam?
b) staat dit tijdspad in verhouding tot de sterk toenemende verloedering van het pand en de daarbij horende toenemende risico’s
6) Welke stappen zet de gemeente om het pand te laten voldoen aan een redelijke staat van welstand? Is dit überhaupt haalbaar?
7) Overweegt de gemeente ook sloop? De lege ruimte is dan tijdelijk in te richten. Hiermee worden enorme risico’s voorkomen.
8) Al zeer geruime tijd vragen bewoners aandacht voor het pand en de gevaarzetting dit heeft tot op heden geen effect gesorteerd. Bewoners maken zich grote zorgen. Ze willen gehoord worden en bovenal maatregelen zien. Bewoners vragen om een informatieavond bent u bereid deze op zeer korte termijn te organiseren?

Reactie's (1)

Laat een reactie achter!

Reactie(s):

cor laurier 28-1-2018 14:08

Het pand staat  ruim 8 jaar leeg.Doormiddel  van trekstangen worden de muren overeind gehouden .Als bewoners van de Westbuurtstraat en Dorpstraat maken we ons zorgen om de veiligheid .Wat nu de afgelopen tijd gebeurd is,  dat het pand betreden wodt door jeugd  verontrust ons zeer .Ik ben er van de week binnen geweest, het dak lek aan alle kanten, vloeren komen omhoogen ,veel rotzooi  aanwezig ,  energie voorziening die aanwezig is .Maakt het niet veiliger. Hier zou op korte termijn wat aangedaan moeten worden .Het pand is van 3 eigenaren verenigd in een VVE .Deze eigenaren kunnen niet goed met elkaar overweg .Wat weer problemen geef met overleg met de gemeente .Deze wordt eigenlijk steeds aan het lijntje gehouden .Gelukkig zijn we  in gesprek met  wethouder Jan Hordijk om te kijken wat we kunnen doen aan het niveau van welstand .Er kom een onderzoek naar de toestand van het gebouw .Om te kijken hoe er dan gehandhaafd kan worden .Al begrijpen we dat dit geen gemakkelijke zaak is,kan het ons niet snel genoeg gaan . In iedergeval heeft het de aandacht van de Wethouder Jan Hordijk ,deze week heeft hij ook direkt gehandeld . We hopen dat we  met alle partijen eruit kunnen komen .