Clicky

CDA stelt vragen over de situatie rond het Posthuis in Moordrecht

Copyright Omroep Zuidplas

Na diverse signalen ontvangen te hebben van bezorgde omwonenden van het Posthuis in Moordrecht, heeft de CDA fractie geconstateerd dat er inderdaad een zorgelijke situatie ontstaan is.

‘Het gebouw staat al enige tijd leeg. Toch komen er met regelmaat onbevoegden binnen. Omwonenden die uit zorg het pand binnen zijn gegaan hebben geconstateerd dat er binnen sprake is van vandalisme. Zij geven ook aan dat de staat van het pand dusdanig slecht is, dat er risico is op instorting of brand. Uiteraard zouden experts moeten kijken of dit daadwerkelijk het geval is. De signalen zijn zo serieus dat wij als CDA vinden dat hier naar gekeken moet worden’, zo stelt raadslid Tinet de Jonge.

De gemeente heeft een beperkte en terughoudende rol als het gaat om bestaande panden. ‘Bij nieuwbouwwoningen is de zorg voor de openbare ruimte juist cruciaal. In het geval dat de openbare veiligheid moet de gemeente wel verantwoordelijkheid nemen’, zo stelt de Jonge.

Naast vragen over de staat van het Posthuis wil het CDA onder meer van de gemeente weten wat de toekomstplannen met het pand zijn en of er gekeken wordt of het posthuis nog wel aan de redelijke staat van de welstand voldoet.

Het CDA stelt het college de volgende vragen:

1) Deelt u de volgende stelling: Voorkomen is beter dan genezen is. Daarmee bedoelen we dat de effecten van vandalisme, instorting, verwondingen of brand niet in verhouding staan tot het overeind laten staan van dit pand.
2) De gemeente neemt een zeer beperkte, terughoudende, rol in dit dossier. Daar waar het over nieuwbouw gaat heeft de gemeente een cruciale rol in de zorg voor goede ruimtelijke ordening. In onze optiek heeft de gemeente ook een dergelijke rol bij het uitfaseren van panden. Hoe ziet u dat?
3) Recent is het pand tweemaal betreden door onbevoegden (en tijdens het opstellen van deze vragen voor de derde keer)  Dit geeft voor hen een gevaar maar ook een risico voor de omwonenden. Op welke wijze draagt de gemeente zorg voor de openbare veiligheid in deze?
4) In het kader van zaakwaarneming hebben twee omwonenden het pand betreden na de constatering van braak. De staat van het pand is zeer zorgelijk. Het pand heeft op geen enkele wijze een functie en is niet meer dan een potentieel gevaar. Welke bestuurlijke en juridische middelen heeft de gemeente om zo spoedig mogelijk in te grijpen?
5) Zijn er concrete plannen met de locatie van het Posthuis?
a) wat is het tijdspad van deze plannen mede gezien de lastige ligging en het bouwen op een dijklichaam?
b) staat dit tijdspad in verhouding tot de sterk toenemende verloedering van het pand en de daarbij horende toenemende risico’s
6) Welke stappen zet de gemeente om het pand te laten voldoen aan een redelijke staat van welstand? Is dit überhaupt haalbaar?
7) Overweegt de gemeente ook sloop? De lege ruimte is dan tijdelijk in te richten. Hiermee worden enorme risico’s voorkomen.
8) Al zeer geruime tijd vragen bewoners aandacht voor het pand en de gevaarzetting dit heeft tot op heden geen effect gesorteerd. Bewoners maken zich grote zorgen. Ze willen gehoord worden en bovenal maatregelen zien. Bewoners vragen om een informatieavond bent u bereid deze op zeer korte termijn te organiseren?