Clicky

Gemeente Waddinxveen start procedure voor herontwikkeling gemeentehuis

Copyright Omroep Zuidplas

Het gemeentehuis aan het Raadhuisplein wordt herontwikkeld. Hiertoe start de gemeente 1 februari een procedure waarin ondernemers de kans krijgen een plan en een bieding in te dienen.

De gemeentelijke organisatie verhuist eind februari naar de nieuwe locatie aan de Beukenhof en dan komt het huidige gemeentehuis leeg te staan. De gemeente wil die locatie gaan herontwikkelen van een kantoor- naar een woonfunctie. Die verandering sluit aan op de “Ontwikkelvisie Station-tot-Bruggebied’.

Behalve dat de gemeente een financiële opbrengst wil, spelen zeker ook maatschappelijk doelen mee. De gemeente heeft voor ogen om van het pand een woonfunctie te maken met zoveel mogelijk zorgwoningen in het lage en middensegment van de huurmarkt. Deze woningen moeten bovendien voldoen aan zo hoog mogelijke duurzaamheideisen, om te kunnen bijdrage in de gemeentelijke doelstelling van CO2-neutraal in 2025.

De gemeente verwacht begin tweede kwartaal van 2018 de opdracht te kunnen gunnen aan een van de ondernemers die meedoen aan de aanbesteding. Daarna volgt een fase van ongeveer een maand waarbij het ingediende plan verder wordt uitgewerkt. De daadwerkelijke overdracht van de gemeente aan de betreffende nieuwe eigenaar vindt dan plaats zodra het bestemmingsplan gewijzigd is. Verwachting is begin tweede kwartaal.

Vanaf het moment dat de gemeentelijke organisatie is verhuisd tot de periode dat gestart wordt met de herontwikkeling, komt er tijdelijke bewoning.