Clicky

LON archief geschonken aan Streekarchief Midden-Holland

Copyright Omroep Zuidplas

Het archief van de Lokale Omroep Nieuwerkerk (LON) over de periode 1986 tot aan 2009 is geschonken en overgedragen aan het streekarchief Midden-Holland.

Het overgedragen archief van zowel de LON als van OZ zat in zo’n 15 dozen. Het archief is gesplitst in archief LON (tot 2009) en archief Omroep Zuidplas (vanaf 2009).

Adri de Boer is de geestelijke vader van deze actie. Hij heeft gewezen op deze mogelijkheid en heeft aanwijzingen gegeven die belangrijk waren voor de schifting van de papieren. En toen kon het werk beginnen. De status van het archief was dusdanig dat er 5 á 600 uur werk in gaan zitten om de archieven LON en OZ zodanig te ordenen dat het LON overgedragen kon worden aan het Streekarchief. De details zullen we u besparen. Maar één detail is wel het benoemen meer dan waard. Het financiële deel van het archief van wijlen penningmeester de heer van Ieperen was voortreffelijk.

Het LON dossier is aan het Streekarchief geschonken als volledig als openbaar document. De spaarzame documenten die privacy gevoelig waren zijn er uit verwijderd. Die zijn gescand en veilig elektronisch opgeslagen en de papieren versie is vernietigd.

Conform instructies streekarchief zijn de financiële documenten (met uitzondering jaarverslagen) uit de dossiers gehaald. Het streekarchief en oudheidskamer heeft kranten en er werd aangegeven dat krantenknipsels niet uniek zijn en afgevoerd konden worden naar het oud papier.

Ook dubbele exemplaren zijn verwijderd en het beste exemplaar is behouden.

Alle documenten van het LON archief waarvan maar enigszins het vermoeden bestaat dat die onverminderd van belang voor de operationele zaken zijn, zijn gekopieerd en/of gescand en opgeslagen, dan wel een kopie in het archief gedaan. Het archief vanaf 2009 van de Omroep Zuidplas is eveneens gereorganiseerd zodat het inzichtelijk en transparant is.