Clicky

Gratis VOG voor parochievrijwilligers verlengd

Copyright Omroep Zuidplas

De regeling voor het verkrijgen van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen voor vrijwilligers binnen de Rooms-Katholieke Kerk is nu verlengd tot 1 januari 2019.

De regeling werd in 2016 in het leven geroepen en zo eindigen eind 2017 de verwachting is nu dat de regeling daarna zal worden omgezet naar een geheel andere regeling. Dit heeft er mee te maken dat in het regeerakkoord is vastgelegd dat de regeling overgaat van het ministerie van Justitie en Veiligheid, naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport én dat men in Den Haag nu verkennend onderzoek doet naar verruiming van de regeling. Hierover wordt in de tweede helft van 2018 meer informatie verwacht.

Sinds 2014 heeft de R.-K. Kerk het aanvragen van een VOG verplicht gesteld voor pastorale beroepskrachten en voor bepaalde groepen vrijwilligers. Deze verplichting om een VOG aan te vragen maakt onderdeel uit van het preventiebeleid tegen seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de R.-K. Kerk.