Clicky

CDA lijsttrekker Tinet de Jonge: ''Samen zorgen in Zuidplas!''

Copyright Omroep Zuidplas

Ruim de helft van de 75-plussers zegt wel eens eenzaam te zijn. Tinet de Jonge (lijsttrekker voor het CDA Zuidplas): “Daar leggen we ons niet bij neer! 

De gemeente moet de strijd tegen eenzaamheid aangaan, omdat het CDA gelooft in een samenleving waarin iedereen meedoet en het gevoel heeft erbij te horen.”

Zorg gaat over mensen. Het CDA Zuidplas kiest voor zorg waarin de inwoner met de noodzakelijke zorgvraag (en niet het budget) leidend is. De gemeenteraad moet voldoende middelen beschikbaar stellen. Ook moet de gemeente dingen eenvoudig regelen. Dat betekent dat formulieren begrijpelijk moeten zijn, inwoners altijd op gesprek mogen komen en er maatwerk geleverd moet worden.

Tijdens de bezoeken die Tinet de Jonge (lijsttrekker) en Jan Verbeek (nummer 2 op de lijst) brachten kwam een aantal belangrijke zaken naar voren. Veel ouderen zijn nog steeds verbaasd over en ongelukkig met de korting op de huishoudelijke hulp van enkele jaren geleden. De keukentafelgesprekken gaven inwoners de indruk dat het budget leidend is en niet de noodzakelijke zorg in de vorm van huishoudelijke hulp. Uit de gesprekken is ook gebleken dat onderwijs en jeugdzorg nog aparte werelden zijn. Er is onvoldoende verbinding, er moet veel meer integraal gewerkt worden in het belang van kinderen.

Naast aandacht voor de zorgvrager mogen we mantelzorgers en alle betrokken professionals in de zorg niet vergeten. Een samenleving bestaat niet uit individuen, maar wordt door ons samen gevormd!

Foto: CDA lijsttrekker Tinet de Jonge en Jan Verbeek