Clicky

Omroep Zuidplas aanwezig bij Ondernemerstour door ChristenUnie/SGP

Copyright Omroep Zuidplas

Op vrijdag 9 maart heeft de CU/SGP een ondernemerstour gemaakt langs vier bedrijven. Het verhaal begint bij een ondernemersenquête die in 17 november 2017 op de dag van de ondernemers is gehouden. Omroep Zuidplas heeft deze tour gevolgd.

Omroep Zuidplas heeft de Ondernemerstour gevolgd. Het plan kunt u lezen in de perspublicatie die al gepubliceerd is. Hier volgt onze eigen impressie in 5 delen.

Op vrijdag 9 maart heeft de CU/SGP een ondernemerstour gemaakt langs vier bedrijven. Het verhaal begint bij een ondernemersenquête die in 17 november 2017 op de dag van de ondernemers is gehouden. Daar kwamen een twintigtal problemen uit naar voren. De centrale vraag was: Wat zou U als ondernemer willen verbeteren in de samenwerking tussen u en de gemeente Zuidplas

Met vier ondernemers, te weten:

· Oskam Verhuur en Grondverzet BV in Moordrecht;

· Nedco BV in Nieuwekerk aan den IJssel;

· Tomatenkwekerij Tas in Zevenhuizen;

· Bredefleur in Moerkapelle;

Is een gesprek aangegaan over hun antwoorden in de enquete. 4 bedrijven uit elk dorp 1.

Omroep Zuidplas is meegegaan met deze ondernemerstour en zal in afzonderlijke en aansluitende berichten nadere informatie geven over deze bedrijven en de door hun genoemde onderwerpen.

Kern ligt in zaken als verbreding A20, bestemmingsplannen, huisvesting arbeidsmigranten en werkgelegenheid kansarmen. En dat zijn zaken die niet echt onbekend zijn in Zuidplas.

De tour werd gedaan in de Gopril. Een elektrisch bedrijfsvoertuig dat in het productenpakket van de firma Blitterswijk in Moordrecht zit en daar ’s morgens vroeg werd opgehaald. Successievelijk werden de genoemde bedrijven in de aangegeven volgorde bezocht. De CU-SGP mensen waren: Cock van der Spek, Peter Molenaar (auteurs Ondernemersplan) Annelien van der Spek (Jongeren SGP) en Henri Pool (adviseur).

Aan het eind van de ochtend werd het Ondernemersplan van de ChristenUnie/SGP in Moerkapelle, bij Beth-San, aan wethouder Rik van Woudenberg overhandigd.

De terugkerende onderwerpen die in de ondernemerstour steevast naar boven kwamen waren:

· De overtollige regelgeving en de regelgeving moet duidelijker.

· De kansarme moet een beter kans geboden worden. Dit faalt nu. De ondernemers vragen om beleid en zijn ervan overtuigd dat iedereen aan het werk kan komen.

· De ontsluiting van ons dorp. A20, Moerkapelle, Moordrecht

De wethouder gaf aan dat veel van de 20 genoemde punten al in behandeling zijn en dat de gemeente het naar ondernemers duidelijker moet maken. De gesprekken gehoord hebbende zit er toch een groot gat tussen de gemeente en de ondernemers dat verder gaat dan communicatie. In de verslagen van de afzonderlijke bedrijven zal dat wel naar voren komen.

Verder beloofde de wethouder dit document aan het overdrachtsdossier toe te voegen en sprak ook de hoop uit dat hij dit dan zelf verder mocht behandelen.