Clicky

Omroep Zuidplas aanwezig bij Ondernemerstour ChristenUnie/SGP: Bredefleur

Copyright Omroep Zuidplas

De heer Evers van het familiebedrijf Bredefleur in Moerkapelle is de 4e en laatste ondernemer die de delegatie van de CU-SGP ontving.

Voor dit bedrijf springen er een 3-tal zaken uit:

· Zorgen over het nu bestaande onduidelijke bestemmingsplan

· Meer aandacht voor kansarmen

· Ontsluiting van Moerkapelle

Bredefleur is marktleider in lelies en heeft vestigingen in Moerkapelle en Luttelgeest (Noordoostpolder). Een bedrijf om trots op te zijn. Vanaf 1850 en al meer dan 100 jaar in Zuidplas, zijn generaties in het bedrijf werkzaam. Vanaf 1961 zijn ze gevestigd in Moerkapelle en in 2008 door een voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Zuidplas zijn ze gedwongen hun uitbreiding middels een 2e vestiging in Luttelgeest te realiseren. Toekomstige uitbreidingen in Moerkapelle zijn vanaf die datum volledig geblokkeerd.

De omvang in Moerkapelle is 5,5 ha kassen voor snijlelies. Bollen worden gekocht en verder gekweekt en daarmee is het bedrijf geen kweker maar een leliebroeier. In deze sector is het van levensbelang om steeds te moderniseren en daar wringt de schoen. Het bestemmingsplan is te onduidelijk en bemoeilijkt de aanvragen die daarvoor nodig zijn. Wat mag nu wel, wat niet? Conceptaanvragen en discussie met bevoegd gezag over interpretatie van teksten zijn, afgezien dat er het nodige geld mee gemoeid is, niet de tak van sport waar een ondernemer om vraagt en op staat te wachten. En is ook niet zijn specialiteit. En als de politiek het wel ziet zitten dan zijn de regeltjes belemmerend. Misschien een idee voor de gemeente om een ambtenaar de vergunningsaanvraag in het bedrijf te laten bespreken zodat woordjes herkenbaar gemaakt kunnen worden en ambtenaren kunnen zien en begrijpen wat er bedoeld wordt. Daar kunnen win-win situaties uit ontstaan en het scheelt veel tijd, geld en ergernis. Als je het niet begrijpt dan kan je het ook niet beoordelen is de verzuchting van de heer Evers

Ook dit bedrijf ervaart problemen om kansarmen in dienst te nemen. Alles wat daarvoor nodig is, is er wel, maar loopt over teveel loketten en leidt dan niet altijd tot beoogd doel. Deze ondernemer heeft de stellige overtuiging dat als dit goed gestroomlijnd wordt, met misschien ambassadeuren ter begeleiding, dan kunnen alle kansarmen in onze regio geplaatst worden. En dat is nogal wat zo’n overtuiging.

En dan de ontsluiting van Moerkapelle. Vroeger waren er 3. Nu met alle uitbreidingen, meer activiteit, meer huizen, meer mensen, is er nog maar 1 en op die Bredeweg zijn dan uit veiligheidsoverwegingen ook

nog allerlei belemmerende maatregelingen getroffen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn, is opnieuw een verzuchting. Pak een kaart en kleurtjes en kleur mogelijke routes in. Dat kan heel praktisch en misschien moet er een bedrijf of huis sneuvelen. Jammer dan, maar gemeente: doe iets.

En weer is er een verschil tussen uitspraken van een ondernemer en bevoegd gezag en politiek, die weliswaar met veel zaken bezig zijn, en waarvoor op zich alle lof voor op zijn plaatst is, maar dat in de praktijk niet ervaren wordt door ondernemers en ook niet als oplossing ervaren wordt. Uitdagingen genoeg voor de komende zittingsperiode.