Clicky

SP wil oplossing hekjes Kerkepad Zevenhuizen

Copyright Omroep Zuidplas

De SP heeft vragen gesteld over de situatie rond het Kerkepad in Zevenhuizen met betrekking tot het plaatsen van hekjes.

Tijdens het campagne voeren werden de mensen van de SP door meerdere inwoners aangesproken dat er veel valpartijen waren omdat er nu geen strooiwagen meer kan komen door geplaatste hekjes afgelopen zomer. Het ging vooral om oudere mensen met een rollator of met wandelstok die vanuit de Zevenster onderweg waren naar de winkels in het dorp.

Deze hekjes moeten voorkomen dat er op het voetpad gefietst wordt maar werden zonder overleg geplaatst bij gebrek aan handhaving. Kort erop werden de hekjes door andere inwoners eruit getrokken en weer teruggeplaatst. Op de pagina Je bent Zevenhuizenaar als was de grootste grief dat bewoners van de Zevenster niet meer langs de hekjes met rollator en scootmobiel konden. Het Kerkepad tussen de dorpsstraat en de burgemeester klinkhamerweg is de route tussen de ouderenwoningen en de winkels.

De SP wil antwoord over het proces, dat erg lijkt op de manier waarop de fietsenrekken weggehaald werden in Moordrecht en waarom er niet is gehandhaafd. Daarnaast willen de socialisten dat hier extra aandacht voor komt met de gladheidsbestrijding.

De SP heeft daarom de volgende vragen aan het college:
1) Is het college bekend met de problematiek rondom de hekjes op het Kerkepad in Zevenhuizen?
2) Klopt het dat deze aanpassingen zonder overleg met de inwoners zijn uitgevoerd?
3) Wordt er vooraf bekeken dat dergelijke aanpassingen voor inwoners van het verderop gelegen Zevenster veel problemen kan geven?
4) Is het bekend bij het college dat, omdat de strooiauto daar niet meer kan komen, er meerdere mensen, zelfs met een rollator, zijn gevallen door de gladheid?
5) Welke stappen gaat het college nemen om de problemen onder 4 op te gaan lossen?
6) Deelt het college de mening van de SP dat dit had kunnen voorkomen worden door te handhaven en dan hekken overbodig waren geweest?