Clicky

Omroep Zuidplas aanwezig bij workshop ‘Zuidplas verbindt!’

Copyright Omroep Zuidplas

”Samen tegen de eenzaamheid” was de titel en de workshop werd bijgewoond door zo’n 60 mensen uit 20 tot 25 verschillende organisatie. Bestuurders, professionele hulpverleners en vrijwilligers.

Het gaat om mensen die door welke reden dan ook aan de zijlijn staan en misschien typeert de navolgende definitie de doelgroep en problematiek beter: Het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit) van bepaalde sociale relaties. (Theo van Tilburg, Jenny de Jong Gierveld, 2007).

De uitnodiging tot deze workshop kwam van de gemeente en van Welzijn en de avond werd geleid door Egi Pellemans, moderator bij Collectief Erbij.

Het is een vervolg op een workshop van bijna een half jaar geleden memoreerde wethouder Daan de Haas in zijn openingswoord. De insteek is dat we iedereen in Zuidplas een waardig en gelukkig leven toewensen. Deze workshop stond in teken van 3 I’s: Informeren, Inventariseren en Initiëren. Het is belangrijk om een langdurige en duurzame aanpak van het probleem te krijgen.

In een boeiend betoog schetste Egi Pellemans de problematiek, achtergronden, oorzaken en nog veel meer. En uit de cijfers bleek verrassend dat de problematiek bij alle leeftijden voorkomt. Voor Zuidplas met 41.500 inwoners praten we over ruim 40% sociale isolatie, circa 30% emotionele isolatie en bijna 10 % over existentiële (is erg sterke) isolatie. Het gaat in Zuidplas om 3600 mensen in ernstige problemen. (Er zijn meerdere en afwijkende versies van deze getallen, maar deze zijn als meest correct gemerkt.)

Er zijn al de nodige mooie oplossingen, maar die werken in praktijk voor kleine kringen en de mensen met werkelijke problemen worden doorgaans niet bereikt. Dat zit achter de voordeur. Die groep vereenzamen. Het levert medische problemen op. Hersencellen kunnen afsteven, afnemend gevoel van geluk, grotere kans op fysieke verstoringen, kortere levensverwachting. En om het dan ook maar financieel in kaart te brengen is dat de schattingen zijn dat het om 3 miljard maatschappelijk kosten gaat. En dat is iets om achter je oren te krabbelen. Het is sociaal een groot probleem met een behoorlijk prijskaartje.

Na de inleiding zijn de mensen in 6 groepen verdeeld om over een aantal stellingen te praten. De resultaten worden nog verwerkt. Maar wat zei de inleider die veel ervaring heeft op dit gebied? Zuidplas is niet uniek en noemt dezelfde zaken die bij ieder startende gemeente naar voren komen.

Er is een aanjager nodig voor dit project en unaniem was de mening dart Welzijn hier deze rol zou kunnen/moeten spelen.

Het is een begin. Het is een groot probleem. Er moet nog veel gedaan worden. Maar het begin is er en de gemeente Rotterdam is een voorbeeld dat het werkt. Daar boeken zij grote successen.

Omroep Zuidplas houdt U op de hoogte.