Clicky

Extra informatie omtrent parkeerplaatsen 'Centrumplan Zevenhuizen'

Copyright Omroep Zuidplas

In perspublicaties zijn verkeerde interpretaties gedaan over een uitspraak van de Raad van State over parkeerplaatsen in Zevenhuizen. 

De gemeente verzoekt om rectificaties. Omroep Zuidplas heeft dit bericht niet geplaatst maar geeft u de mededeling van de afdeling Voorlichting van de gemeente 1 op 1 door.

Het is de gemeente opgevallen dat in sommige media het bericht over de uitspraak van de raad van state op woensdag 14 maart over parkeerplaatsen bij het project Centrumplan Zevenhuizen verkeerd is geïnterpreteerd.
De afdeling Voorlichting van de gemeente meldt het volgende:

De Raad van State (RvS) heeft niet gesteld dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. De RvS stelt alleen dat er niet voldoende is aangetoond dat er voor de theoretische maximale planologische invulling voldoende parkeerplaatsen. In het bestemmingsplan in de mogelijkheid opgenomen om 200 m2 horeca op de locatie te exploiteren. Dit zit nu, in tegenstelling tot hetgeen u bericht, niet in het plan voor de locatie.
Horeca zou bijvoorbeeld kunnen wanneer de apotheek in een theoretische geval uit het pand zou vertrekken en daar horeca voor terug zou komen.
Horeca heeft een hogere parkeernorm dan de functies die nu in het concrete bouwplan zitten (te weten; een gezondheidscentrum, een commerciële ruimte van 50 m2, 19 grondgebonden woningen en 21 appartementen). De RvS stelt dat de gemeente onvoldoende heeft aangetoond of er voor de maximale theoretische planologische invulling voldoende parkeergelegenheid is. Via de bestuurlijke lus geeft de RvS de mogelijkheid om dit op twee manieren te repareren:

  1. Door alsnog aan te tonen dat er in het geval de meest maximale theoretische invulling op de locatie wel voldoende parkeerplaatsen zijn of gerealiseerd kunnen worden.
     
  2. Of de planologische mogelijkheden te beperken op basis van het aantal gerealiseerde parkeerplaatsen. Dit kan bijvoorbeeld door de bestemming horeca geheel of gedeeltelijk uit het bestemmingsplan te schrappen. Voor het bouwplan maakt dat niet uit omdat horeca daar nu geen onderdeel vanuit maakt. Uit oogpunt van flexibiliteit en levendigheid was deze functie opgenomen in het bestemmingsplan voor de toekomst.

Dus met een kleine aanpassing of een nadere onderbouwing van het parkeerplaatsen is het theoretische probleem opgelost. Gemeente en ontwikkelaar gaan zich in de komende week beraden wat de beste oplossing is. De RvS heeft gesteld dat beide oplossingen goed zijn.

Er is geen beroep meer mogelijk op de keuze die de gemeente hier op maakt. Dit is omdat het een opdracht van de RvS is.