Clicky

Opinie: ''Voordeel drive-in stemlokaal niet overdrijven!''

Copyright Omroep Zuidplas

De gemeente Zuidplas haalt de laatste dagen weer de landelijke en regionale media met het nieuws over het drive-in stemlokaal tussen de bebouwde kom van Zevenhuizen en de aansluiting met de provinciale weg N219.

Daar kan men stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart door met de auto naar binnen te rijden en snel weer naar buiten te rijden. Doel ervan is om druk bezette mensen te faciliteren bij het thuis-werk-verkeer in de ochtend of bij het werk-thuis-verkeer aan het eind van de werkdag.

Andere drukke mensen kunnen op andere dagdelen tijd besparen tijdens hun reis van Zevenhuizen naar de N219 en op de terugreis door de drive-in-gelegenheid te benutten. Minder drukke inwoners van Zevenhuizen kunnen beter gebruik maken van de stemlokalen in de bebouwde kom, want die zijn dichter bij huis. Lange rijen wachtenden doen zich in Nederland zo al zelden of nooit voor als de stemlokalen goed functioneren. Het drive-in stemlokaal haalt in principe vooral bezoekers weg van gebruikelijke stemlokalen en zal vermoedelijk het totaal aantal stemmers niet verhogen. Wellicht trekt het wel meer slecht ter been zijnde stemmers aan.

Vier jaar geleden werd ook al onderdak geboden aan automobiele stemgerechtigden in de gemeente Zuidplas. Ook toen kwamen de op nieuwtjes beluste journalisten van de landelijke en regionale media af op de noviteit en de burgemeester had een dagtaak aan de microfoons en camera's. Het gedurfd project bleek meteen al een mediatiek succes voor Zuidplas. Ondergetekende zag en hoorde in de loop van die dag opnamen van de persmuskieten in de Zuidplaspolder op radio en TV en raakte geinteresseerd in de werkelijkheid van stemmers in het drive-in stemlokaal. 

Hij reed eind van de middag in zijn auto naar het terrein en parkeerde daar zodanig dat hij zicht had op de doorrijruimte van het stemlokaal, maar tevens op de ingang annex uitgang van het terrein, alsmede op de weg, die Zevenhuizen met de N219 verbindt. Daardoor kon hij zien welk verkeer vanaf de N219 kwam en welk vanuit Zevenhuizen. Voorts kon hij zien hoeveel mensen in of op het voertuig zaten en hoe lang zij over het bezoek aan het stemlokaal deden. Tenslotte zag hij in welke richting de voertuigen vertrokken na afloop van het drive-in stemmen.

Door ouderwets te turven op een blocnotevel telde hij tussen 16.30 uur en 18.30 uur de aankomst van 26 personenauto's, 1 bestelbus, 4 fietsers en 1 scooter. De timing was gericht op het spitsuur van thuisreizende automobilisten en vermoedelijk de drukste tijd voor het doelgroepstemlokaal. Van de 27 auto's kwamen er 4 in het eerste half uur tot 17.00 uur, 8 in het tweede half uur tot 17.30 uur, 5 in het derde half uur tot 18.00 uur en 10 in het vierde half uur tot 18.30 uur.

Van 16 van de 27 auto's kon worden waargenomen hoe zij kwamen en hoe zij vertrokken: 5 auto's en de 4 fietsers kwamen uit Zevenhuizen en keerden terug naar Zevenhuizen. Kennelijk waren dat belangstellenden zoals ondergetekende, maar daarmee werd niet de doelgroep bereikt. De overige voertuigen leken wel de doelgroep van het project te zijn: 5 auto's kwamen uit Zevenhuizen en vertrokken naar de N219, 3 auto's kwamen van de N219 en vertrokken naar Zevenhuizen en 3 auto's kwamen van de N219 en vertrokken weer naar de N219.

De stemmende bezoekers bleken 5 alleen reizende vrouwen, 8 alleen reizende mannen, 1 stel vrouw met vrouw, 2 stellen man met man, 2 stellen man met vrouw, 1 vrouw met passief gezelschap en 1 man met passief gezelschap. Als bij de verkiezingen in 2018 geen gezelschap in de auto mag worden meegenomen bij het stemmen in de auto, dan kan dat door een deel van potentiele bezoekers als een bezwaar worden ervaren en zullen zij van stemmen kunnen afzien. Vier jaar geleden bleek bij de steekproef van 2 uur die groep van samenreizende stemmers de helft van de bezoekers te zijn.

De snelheid van de stemprocedure is natuurlijk ook een belangrijke meetfactor voor het nut van het drive-in stemlokaal. De gemiddelde transittijd voor mobiele stemmers bleek echter 5 minuten. De snelste transittijd van 2 minuten werd gemeten bij de twee fietsende stellen en bij 2 auto's. De langzaamste transittijd van 8 a 10 minuten werd gemeten bij 4 auto's en dat gebeurde in het laatste half uur tussen 18.00 uur en 18.30 uur, toen het het aantal bezoekers toenam en een wachtende rij auto's zich vormde voor het binnenrijden.

Duidelijk is dat de administratieve organisatie en behandeling een drempel vormen voor de omzet in de klandizie van het drive-in stemlokaal. Woensdag aanstaande kunnen haastige alleenreizende personen in hun auto blijven zitten, waar zij hun geheime stem kunnen uitbrengen in een afgeschermd toestel. Als deze solo-stemmers niet allemaal tegelijk in het spitsuur aankomen, zullen zij vlot door het personeel van het lokaal kunnen worden geholpen. Dat kan worden bevorderd door samenreizende stemmers, die door de nieuwe regels worden afgeschrikt om naar het drive-in lokaal te gaan. Minder stemmers dus die dan sneller stemmen en doorrijden!

Voor de doorrekenaars onder de lezers van Omroep Zuidplas: de getallen uit de steekproef in 2014 over de gemeten 2 uur kunnen worden vermenigvuldigd naar de toenmalige 13,5 uur openingstijd van het desbetreffend stemlokaal tussen 07.30 uur en 21.00 uur.

Pim van Nes

Reageren? info@omroepzuidplas.nl
Zelf een opiniestuk insturen? info@omroepzuidplas.nl