Clicky

Installatie nieuwe gemeenteraad voltooid (+fotoreportage)

Copyright Omroep Zuidplas

De nieuwe raad is ingesteld en raadsleden hebben de eed afgelegd of hebben hun belofte gedaan. Een nieuwe zittingsperiode is begonnen. Burgemeester Kats sprak hen met motiverende woorden toe waarbij hij aangaf dat de raadsleden de hele samenleving moeten dienen. 

Hij gaf ook een aantal adviezen mee:

  1. Richt U op uw volks vertegenwoordigende rol;
  2. Neem wat u meekrijgt uit de maatschappij als input mee naar de raad;
  3. Wees zichtbaar en leg uit vanuit welke visie u volksvertegenwoordiger bent;
  4. Stel u duaal op;
  5. Houdt hoofdlijnen vast. Niet elk beleid hoeft ieder 4 jaar te wijzigen;
  6. Blijf niet in permanente verkiezingsmode;
  7. Denk aan mensen die niet kunnen of willen participeren;
  8. Houdt ruimte voor verschil en oog voor minderheden.

Ook kinderburgemeester Quinty Kalmeier(eerste foto) sprak de nieuwe raadsleden toe waarbij de opmerking "ik doe het al een jaar en kan me indenken dat u een beetje zenuwachtig bent", geamuseerd werd ontvangen. Ze sprak de hoop uit dat ze net zo hard hun best zullen gaan doen als de leden van de kinderraad en zij wenste hun namens die kinderraad veel wijsheid toe.

In gesprek na het officiële gedeelte met een nieuw raadslid over beleid, plannen en toekomst kwam de stelling naar voren 3x linksaf is ook vooruit. Is dat zo? Pak u er gemakshalve maar een stratenmap bij en speel dit na. Je bent op weg van A naar B. Slaat linksaf naar C, slaat linksaf naar D en slaat voor de 3e keer linksaf. Waar bent U? Precies, weer bij A. Al die tijd in beweging. Constant voor uit. Maar in werkelijkheid weer terug bij A. Terug bij af. Driemaal linksaf is dus gewoon een dogma en dit soort dingen geeft mensen het gevoel dat je niets met politiek op schiet. Ze beloven veel, maar wat schiet je er mee op? Er is meer nodig. Out of the box denken, ofwel anders denken; omdenken hoor je ook wel. Denken in alternatieven. Moeilijk. Soms ook gewaagd en vraagt het om je nek uit te steken.

Wat nodig is, is kennis van feiten, visie, en daaruit volgend een stip op de horizon. Neem de woonvisie als voorbeeld. De jeugd heeft de toekomst. Is waar en moet een leidraad zijn. Maar zoals eerder in een opinie stuk over ouderenbeleid gesteld: Je moet wel door het heden heen. Ook dat is een waarheid. Het probleem met de ouderen moet opgelost worden. Dat brengt de huidige woningmarkt in beweging. Maar zoals wethouder De Haas stelt: In 2040 heeft naar verwachting het ouderendeel in de maatschappij zijn maximum mogelijk bereikt en daarna zijn die ouderenwoningen weer teveel. Je zal dus flexibiliteit in moeten bouwen om dan weer terug te kunnen schakelen. Misschien weer wooneenheden samenvoegen tot een nieuwe eenheid. En van zo’n opmerking wordt je blij en warm. Dat is visie. Dat is een punt op de horizon. Dat is vooruitgang.

Het kan zijn dat er onderweg obstakels ondervonden worden en dat je een keertje 3x linksaf moet slaan om je reis weer te vervolgen. Bezinning, herijken noemen we dat en dat is van tijd tot tijd ook nodig. Onze wereld is constant in beweging en dingen veranderen en ook veranderende inzichten is dan niet per definitie verkeerd. Het getuigd soms zelfs van veel moed om die stappen te zetten.

Even terugschakelen en intussen is dat obstakel opgelost en kan de reis weer vervolgd worden. En zolang die stip op de horizon staat en die is gebaseerd op basis van kennis van feiten en een visie dan komt het vanzelf weer goed.

Bekijk hier de volledige fotoreportage.