Clicky

Coalitieakkoord VVD, D66, Weerbaar Waddinxveen en PvdA/GroenLinks

Copyright Omroep Zuidplas

Overeenstemming tussen VVD, D66, Weerbaar Waddinxveen en PvdA/GroenLinks over coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 in Waddinxveen.

De onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord van VVD, D66, Weerbaar Waddinxveen en PvdA/GroenLinks zijn succesvol afgerond. De partijen zijn zeer verheugd over het bereikte resultaat.

De vier partijen willen het formatieproces nader toelichten. Op vrijdag 23 maart is tijdens een duidingsdebat over de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen door alle partijen onderling bepaald of er een informateur aangesteld zou worden (om alle mogelijke coalities te verkennen) dan wel dat er direct een formateur benoemd zou worden. Dit was zo afgesproken tijdens een (openbaar) lijsttrekkersoverleg op 7 maart. VVD, D66, Weerbaar Waddinxveen en PvdA/GroenLinks hebben op 23 maart, mede op basis van de verkiezingsuitslag, duidelijk aangegeven geen meerwaarde te zien in het aanstellen van een informateur. De partijen hadden er veel vertrouwen in dat, na onderhandelingen, een coalitieakkoord tussen de vier partijen mogelijk was. Op 24 maart hebben zij Martin Kraaijestein gevraagd als formateur op te treden, die na enig beraad, daarmee instemde. De voormalige nestor van de raad, Theo van der Velde was bereid de functie van secretaris bij de onderhandelingen te aanvaarden.

Na zeven weken constructief onderhandelen zijn de vier partijen het eens geworden over een coalitieakkoord ‘Samen Verantwoord Vernieuwen’ voor de periode 2018-2022 en over de vier kandidaat-wethouders die zij zullen voordragen. Het coalitieakkoord wordt op vrijdag 18 mei openbaar gemaakt en vervolgens ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd. Op woensdag 30 mei zal er een debat over dit nieuwe politiek-bestuurlijke beleid plaats vinden in de besluitvormende raadsvergadering. De vier nieuwe wethouders worden die avond geïnstalleerd. Het nieuwe college van B&W zal het coalitieakkoord later dit jaar vertalen naar een concreter collegeprogramma voor de uitvoering van dit nieuwe beleid.

Tijdens de onderhandelingen hebben wij de fractievoorzitters van de PCW en het CDA gevraagd aanwezig te zijn op een van onze vergaderingen om onderwerpen/standpunten aan te dragen die naar hun mening een plaats behoren te krijgen in het coalitieakkoord. Wij vinden het jammer dat de partijen hier geen gebruik van hebben gemaakt. Natuurlijk zouden zeker niet alle wensen gehonoreerd kunnen worden, gezien de politieke verschillen over een aantal belangrijke zaken. Maar er zijn ook belangrijke onderwerpen waar wel overeenstemming over te bereiken is. De vier nieuwe coalitiepartijen willen dan ook graag in de nieuwe raadsperiode constructief samenwerken met de PCW en het CDA. Wij vinden het voor de Waddinxveense samenleving van belang dat er een zo breed mogelijk draagvlak is voor de besluiten in de gemeenteraad.