Clicky

Stichting 'Hollandsche IJssel Altijd Anders' gaat vrijetijdseconomie bevorderen

Copyright Omroep Zuidplas

Aan de oever van de Hollandsche IJssel in Nieuwerkerk aan den IJssel ondertekenden Jan Kromwijk (voorziter) en Peter Both (secretaris) deze week de oprichtngsakte van de Stichtng Hollandsche IJssel Altijd Anders.

De stichting, voortgekomen uit de samenwerkende IJsselgemeenten en de Provincie Zuid-Holland, zet zich in voor het stimuleren van de zogeheten vrijetijdseconomie op en langs de rivier. Door promotie, het samenbrengen van partijen en het initiëren en ondersteunen van projecten en voorzieningen, waaronder aanmeerplaatsen voor de pleziervaart. De kersverse voorzitter: “Een groep gemotiveerde kwartiermakers heeft in de afgelopen maanden bij hoog- en laagwater de benodigde voorbereidingen getroffen, waaronder een werkplan met concrete projecten voor het pioniersjaar. Vanaf nu gaan we voortvarend aan de slag met de uitvoering.”

Aan de slag!
Naast het opstellen én uitvoeren van een marketing- communicatieplan, worden komend jaar de volgende projecten
ter hand genomen:
· Voorstellen voor ‘meekoppelprojecten’ dijkversterking Krimpenerwaard (KIJK);
· Deelname Project Gouden Eeuw van het Natonaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) , o.a. door trekvaarten en thematische exposites in 18 musea in het stroomgebied van de rivier;
· IJsselarmada, feestelijke vaartocht volgens het zwaan-kleef-aan principe om de vele verschillende gezichten van de rivier vanaf het water te beleven;
· Uitgave fotoboek over vogelleven op en langs Hollandsche IJssel;
· Realiseren wandelroute langs gehele Hollandsche IJssel;
· Bewerkstelligen betere samenwerking tussen de IJsselmusea.

Afhankelijk van de fnanciële mogelijkheden zullen in 2019 samen met partners meer projecten en evenementen worden
opgezet en uitgevoerd, waaronder het realiseren van aanmeerplaatsen langs de rivier.
Voor de slagvaardige uitvoering van het werkplan zijn twee projectleiders aangetrokken: Wim Knol en Rob Stolk.

Zoetwatergetijden
De Hollandsche IJssel is een bijzondere rivier. Om meerdere redenen. Allereerst als vaarweg. Eeuwenlang was de rivier
een belangrijke schakel in de vaarverbinding tussen de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden. Het maakte Gouda in
de Gouden Eeuw tot een bloeiende handelsstad. Het belang voor de scheepvaart is altjd gebleven en neemt de laatste
jaren weer toe. Daarnaast om zijn zoetwatergetijden die dagelijks tot diep in het land zicht- en voelbaar zijn en zorgen voor een unieke flora en fauna. Verder om zijn vele verschillende gezichten, van de lieflijk meanderende ‘sloot’ met groene uiterwaarden in de gekanaliseerde bovenloop door Nieuwegein, Montfoort, Oudewater en Haastrecht. Tot de stoere werkrivier met steile dijken vanaf de Waaiersluis bij Gouda, langs Moordrecht/Gouderak, Ouderkerk en Nieuwerkerk en Capelle/ Krimpen aan den IJssel uitmondend in de Nieuwe Maas ten oosten van Roterdam.

Bewogen geschiedenis
De 46 kilometer lange rivier kent een bewogen geschiedenis, gekenmerkt door voortdurend wisselende industriële actviteiten. Aanvankelijk door de omvangrijke baksteenindustrie dankzij de klei afzettingen en talrijke scheepvaartbedrijven en scheepswerven voor het transport van de grondstoffen en bakstenen. Sinds de 19e en 20ste eeuw in verband met de behoefte aan een bedrijventerreinen en als vuilstort voor Rotterdams ‘afval’. Die laatste functie leidde tot
ernstige milieuproblemen en bezorgde de rivier de twijfelachtge reputatie van meest vervuilde rivier van Nederland.

Eerherstel
In de afgelopen decennia heeft de rivier onder het motto ‘Schoner mooier Hollandsche IJssel' een grote schoonmaakbeurt ondergaan. Ook is veel gedaan aan natuur- en landschapsontwikkeling langs de oevers, verbetering van de vaarweg en de aanleg van fets- en wandelroutes. Maar er moet nog veel meer gebeuren om de Hollandsche IJssel zijn vroegere grandeur terug te geven. Met name aan het verbeteren van de bereikbaarheid en beleving van de rivier door
het stimuleren en faciliteren van de waterrecreatie en het ontsluiten en toegankelijk maken van cultuurhistorische locaties. Tevens door het verbeteren en bundelen van de promote en de samenwerking tussen private en publieke partijen in het stroomgebied. De Stichtng Hollandsche IJssel Altijd Anders gaat die uitdaging aan.

Jeroen Buitenhek sprak hierover met mede oprichter van de organisatie en uitvoerend projectleider Rob Stolk: