Clicky

VVD Zuidplas stelt vragen over herbestrating Nieuwerkerk

Copyright Omroep Zuidplas

Begin 2016 is een aanvang gemaakt met het herbestraten/renovatie van de Kruidenbuurt in de wijk Zuidplas. Nu is men bezig met het opknappen van de wijk Esse, alleen de doorlooptijd van dit project is traag en roept bij de VVD de vraag op wanneer één en ander wordt afgerond.

Begin 2016 is een aanvang gemaakt met het herbestraten/renovatie van de Kruidenbuurt in de wijk Zuidplas van Nieuwerkerk a/d IJssel. In juni 2017 is deze fase met goed gevolg afgerond. Bewoners zijn tevreden over het resultaat.

De verwachting was dat direct daarop met de andere buurten in de wijk Zuidplas zoals de Mossenbuurt, de Veldenbuurt en de Dalenbuurt het herbestratingsprogramma zou worden doorgezet. Hoewel er in deze buurten bescheiden bestratingswerkzaamheden zijn uitgevoerd, is de grote renovatie tot op heden achterwege gebleven.

Zo ook is men bezig met het opknappen van de wijk Esse (herinrichting Merwede, Dinkel, Hunze en Linge). Alleen de doorlooptijd van dit project is traag en roept bij de VVD de vraag op wanneer een en ander wordt afgerond.

De fractie van de VVD heeft de volgende vragen:

Wijk Zuidplas
1. Kan het college kenbaar maken wanneer een aanvang wordt gemaakt met het herbestraten/renoveren van de Mossen-, Velden- en Dalenbuurt?
2. Zal deze renovatie dezelfde kwaliteit hebben als in de Kruidenbuurt?

Wijk Esse
3. Wat is de status van de werkzaamheden in de wijk Esse?
4. Zijn er tot op heden knelpunten geweest?
5. Hebben eventuele knelpunten gevolgen voor de gedachte herinrichting?
6. Op welke wijze worden de bewoners in de wijk Esse geïnformeerd?
7. Wanneer zijn de bewoners voor het laatst geïnformeerd?