Clicky

Nieuwe wethouders benoemd in Zuidplas

Copyright Omroep Zuidplas

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 15 mei zijn de nieuwe wethouders benoemd.

Tijdens de presentatie van het coalitieakkoord door Jan Hordijk (VVD), is ook de personele verdeling in het college gepresenteerd. De VVD krijgt twee wethouders in Jan Hordijk en Daan de Haas. Het CDA heeft Jan Verbeek naar voren geschoven als wethouder en de Christen Unie/SGP doet hetzelfde met Jan Willem Schuurman.

Ervaring
Verrassend is het feit dat binnen het nieuwe college van burgemeester en wethouders er drie oud-wethouders aanwezig zijn. Jan Verbeek vervulde al een termijn van 2010 tot en met 2014, Jan Hordijk was van 2014 tot 2018 wethouder in de gemeente Zuidplas en Daan de Haas verving Joke Vroegop in november 2016 als wethouder. Alleen Jan Willem Schuurman heeft nog geen ervaring als wethouder, maar is al geruime tijd raadslid namens de Christen Unie/SGP.

Vertrouwen
Burgemeester Gert-Jan Kats gaf aan uit te kijken naar de nieuwe periode, alhoewel hij het anderzijds jammer vond om afscheid te moeten nemen. ‘Ik hou van verandering, maar niet om het veranderen.’ Ook wethouder Schuurman sprak met vertrouwen over de aankomende periode. ‘Het is prettig dat ik drie ervaren wethouders om mij heen heb, ik zie de komende periode met vertrouwen tegemoet.’

Ook Jan Hordijk was in zijn nopjes met de invulling en het coalitieakkoord. ‘Het akkoord biedt voldoende ruimte voor de raad. De hoofdlijnen zijn neergezet, maar dat betekend dat de raad kan meedenken over de invulling ervan.’

Dorpswethouders
Woensdag 16 mei zullen de wethouders gaan beslissen wie de dorpswethouders worden binnen de gemeente Zuidplas. ‘Normaal gesproken is een dorpswethouder niet een wethouder die in hetzelfde dorp woont.’ aldus Jan Willem Schuurman. Dit zou betekenen dat Daan de Haas naar alle waarschijnlijkheid dorpswethouder van Nieuwerkerk aan den IJssel wordt, aangezien Hordijk, Schuurman en Verbeek in Nieuwerkerk aan den IJssel wonen.

Verdeling per wethouder:  
Jan Verbeek (CDA): Loco-burgemeester, Duurzaamheid, Jeugd(zorg), Onderwijs, Sport, Cultuur, Erfgoed, Milieubeleid, Vrijwilligers

Jan Hordijk (VVD): Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, Vergunningverlening en handhaving, Recreatie en toerisme, Gronzaken, Vastgoed

Jan Willem Schuurman (Christen Unie/SGP): Werk & inkomen, Economische Zaken, Dienstverlening, Inwoners- en ondernemersparticipatie, omgevingswet, verfrissing lokale democratie, verkeer en vervoer, beheer openbare ruimte.

Daan de Haas (VVD): Financiën, Zorg en ondersteuning, Ouderen, Volksgezondheid, Mantelzorgbeleid, Personeel en organisatie, Bedrijfsvoering.