Clicky

Coalitieakkoord Waddinxveen: ‘Samen Verantwoord Vernieuwen’

Copyright Omroep Zuidplas

VVD, D66, Weerbaar Waddinxveen en PvdA/Groen Links presenteren ''een toekomstgericht en vernieuwend coalitieakkoord''.

De vier partijen zetten vandaag hun handtekening onder het coalitieakkoord ‘Samen Verantwoord Vernieuwen’. De titel van dit akkoord geeft de kern weer van de ambities die de partijen hebben. In het coalitieakkoord geven wij de hoofdlijnen weer van onze visie en plannen. Dit wordt na de zomer in het collegeprogramma 2018-2022 uitgewerkt. Hieronder volgen enkele voorbeelden van onze plannen.
Onder de noemer samenlevingsparticipatie zullen onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties veel intensiever betrokken worden bij het gemeentelijk beleid. Wij gaan een verantwoord financieel beleid voeren. Geen lastenverzwaring voor burgers, behoudens mogelijk een inflatiecorrectie. De hondenbelasting vinden wij niet meer van deze tijd en schaffen wij af. Ondernemers gaan minder Onroerend Zaak Belasting (OZB) betalen om meer in de pas te lopen met de gemeenten in de regio. Ondernemersvriendelijk zijn wij ook door ondernemers de vrijheid te geven zelf de openstellingstijden van hun winkels te laten bepalen, waardoor er ook op zondagmiddag gewinkeld kan worden. Wij willen een levendige, dynamische en diverse samenleving, Die levendigheid willen wij bevorderen door het aanbod van culturele activiteiten uit te breiden. Voor jongeren in Waddinxveen zijn er weinig mogelijkheden om elkaar te ontmoeten of te kunnen ontspannen. Wij gaan de jongeren zelf en allerlei organisaties stimuleren om activiteiten en evenementen voor de jeugd aanzienlijk uit te breiden. In het op te stellen (sport)accommodatie plan zal aan de behoefte aan gymzalen voor het basisonderwijs een hoge prioriteit worden gegeven. Wij nemen maatregelen om de verkeersveiligheid voor met name voetgangers en fietsers te verbeteren. De verkeersveiligheidsproblemen op de Brugweg gaan wij aanpakken. Wij laten, meer dan in de huidige plannen hierover is vastgelegd, een behoorlijk aantal extra sociale huurwoningen bouwen. De ambities van de gemeentelijke duurzaamheidsvisie en het regionale energieconvenant, waaronder de energietransitie, blijven wij nastreven, zo nodig nemen wij aanvullende maatregelen. Wij gaan actief aan de slag met gasloos bouwen. Veiligheid vinden wij een basisvoorwaarde voor het welzijn van onze inwoners. Wij geven onder meer een hoge prioriteit aan het voorkomen en oplossen van woninginbraken en aan het voorkomen en terugdringen van huiselijk geweld. Als blijkt dat op een locatie camerabewaking wenselijk is, willen wij dit mogelijk maken.

De vier kandidaat wethouders zijn:
Gezina  Atzema (VVD), wethouder Ruimte, Economie en Duurzaamheid.

Henry ten Zijthoff (PvdA/GroenLinks), wethouder Wonen,
Zorg en Arbeidsparticipatie.

Kirsten Schippers (Weerbaar Waddinxveen), wethouder Mobiliteit, Recreatie en Samenlevingsparticipatie.

Hannie van der Wal – Hortensius (D66), wethouder Financiën, Onderwijs en Sport.

Bekijk hier het coalitieakkoord