Clicky

50 jaar Raad van Kerken Gouda

Copyright Omroep Zuidplas

Op 27 mei a.s. is het vijftig jaar geleden dat een aantal kerken de “Gemeenschap van Kerken in Gouda” instelden. Dat wordt gevierd op zondag 27 mei 2018 in de Sint Janskerk.

Thema voor de viering is Pelgrimage voor oecumene. Voorgangers zijn: Ds. L.G. Bos (Protestantse Kerk Gouda), pastoor H.A. Schoon (Oudkatholieke parochie H. Johannes de Doper), pastoor Th. A.H. van Klaveren, (RK-parochie Sint Jan de Doper). Muzikale medewerking verlenen het gelegenheidskoor o.l.v. Leo Rijkaart, met veel liederen uit Taizé, Petruschka Schaafsma, hobo en Christiaan Ingelse, orgel. De viering begint om 15:00 uur.

Na de toespraken is er gelegenheid voor relaties van de Raad - in het bijzonder oud-afgevaardigden - elkaar te ontmoeten tijdens een receptie met o.a. presentaties van kerkelijk werk op grond van de gemeenschappelijke roeping dienstbaar te zijn aan de samenleving. Tevens draait er een beamerpresentatie met gebouwen te Gouda, die de afgelopen vijftig jaar in gebruik zijn (geweest) als kerk of voor geloofsgemeenschappen. Er gingen uitnodigingen naar 250 relaties, waaronder 80 afgevaardigden over de laatste 25 jaar.

Op zaterdagmiddag 3 november 2018 krijgt het jubileum van de Raad van Kerken een vervolg met een Conferentie van hoop: een toekomstgericht en enthousiasmerend evenement voor iedereen die vindt dat kerk, religie en levensbeschouwing een bijdrage kunnen en moeten leveren aan de wereld waarin wij leven. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Kijk voor actuele informatie op www.rvkgouda.nl.

Dit jubileum te Gouda staat niet op zich. De Raad van Kerken Nederland heeft op Tweede Pinksterdag zijn 50-jarig jubileum gevierd en de Wereldraad van Kerken gaat het 70-jarig jubileum vieren op 23 augustus 2018 te Amsterdam.