Clicky

VVD stelt vragen over groot onderhoud Middelweg te Moordrecht

Copyright Omroep Zuidplas

Afgelopen week, 24 mei jl., is er een informatiebijeenkomst geweest betreffende het groot onderhoud aan de Middelweg te Moordrecht.

Het gedeelte van de Middelweg vanaf de snelweg A20 t/m de rotonde bij de wethouder Visweg wordt opgeknapt. Om dit onderhoud te realiseren gaat de weg 2 weken volledig dicht, alleen bewoners aan de weg kunnen de woning bereiken. De Middelweg is een belangrijke ontsluitingsweg voor Moordrecht richting zowel de A20 als de A12.

Naast de Middelweg zijn er nog 2 uitvalswegen, de Schielandse Hoge Zeedijk west en oost richting respectievelijk Gouda en Nieuwerkerk. Tijdens de informatiebijeenkomst hebben we ook begrepen dat deze werkzaamheden waarschijnlijk net na de zomervakantie aanvangen. De verkeersdrukte is zo’n 8.000 voertuigen per etmaal. Vrachtverkeer richting bedrijventerrein ’t Ambacht maken veelal ook gebruik van de Middelweg. Zowel het vrachtverkeer als het overige verkeer zal op een andere wijze het dorp uit moeten of haar bestemming in het dorp via een omleidingsroute bereiken. Schoolgaande kinderen en jongeren in Moordrecht zullen meer hinder ervaren van het
omgeleide verkeer. Daarnaast hebben we begrepen dat het weer nauwelijks invloed heeft op de snelheid van de werkzaamheden.

De VVD-fractie vindt verkeersveiligheid en een goede verkeersdoorstroming erg belangrijk en heeft over het onderhoud aan de Middelweg de volgende vragen:
1. Ziet het college de Middelweg ook als een van de belangrijkste uitvalswegen van Moordrecht?
2. Erkent het college dat onderhoud tijdens een vakantieperiode een minder grote impact tot gevolg heeft dan in een reguliere periode?
3. Wat worden de omleidingsroutes het dorp uit?
4. Wat worden de omleidingsroutes voor het vrachtverkeer richting de Smidse en bedrijventerrein ’t Ambacht?
5. Hoe wordt de verkeersveiligheid in het dorp, met name bij de basisscholen, gewaarborgd?
6. Is er aangestuurd op een onderhoudsperiode in een schoolvakantie?
7. Is het mogelijk om het onderhoud uit te stellen tot bijvoorbeeld de kerstvakantie (meest rustige periode qua verkeersdrukte én 2 weken) of een andere rustigere periode?