Clicky

Capels college zwaait af met positief financieel resultaat

Copyright Omroep Zuidplas

Vandaag(vrijdag, red.) heeft het college van Capelle een 'beleidsarme' Voorjaarsnota aan de gemeenteraad aangeboden. 

Daarmee ligt de weg vrij voor de plannen van het nieuwe college dat het coalitieakkoord 2018-2022 binnenkort zal presenteren. Het college bood de gemeenteraad vandaag ook de Jaarrekening 2017 aan. Waarnemend wethouder Dick van Sluis (Financiën): "Capelle sluit het afgelopen jaar af met een positief financieel resultaat van € 3,7 miljoen. Dat is een mooi resultaat, wat overigens geen garantie is voor de toekomst. "

Jaarrekening 2017
Capelle sluit 2017 af met een positief
resultaat van € 3,7 miljoen. Tegenover € 188,9 miljoen aan uitgaven stonden vorig jaar € 192,6 miljoen inkomsten aan lokale belastingen en bijdragen vanuit het Rijk. "Het resultaat is hoger (€ 2,3 miljoen) dan verwacht bij de Najaarsnota waardoor het college afzwaait met een positief financieel resultaat", zegt van Sluis.  "Capelle blijft één van de goedkoopste gemeenten in de regio met lage lokale lasten en een gelijk gebleven onroerend zaak belasting terwijl we ook veel moois voor de stad realiseren."

Bereikte resultaten
In 2017 zijn de werkzaamheden in het centrum van de stad in volle hevigheid losgebarsten, de criminaliteitscijfers zijn gedaald, onze nieuwe Welzijnsstichting is soepel van start gegaan, er wordt volop gebouwd en de woonlasten gaan niet omhoog in 2018. Van Sluis: "Niet alleen financieel staat de gemeente er goed voor. Meer en meer denken Capellenaren actief mee met de gemeentelijke plannen. Zo'n 2.500 mensen hebben gestemd op hun ideale ontwerp van het nieuwe stadsplein, een mooi voorbeeld van participatie door onze Capellenaren. Tegelijkertijd willen wij – als overheid - meer en meer gaan participeren in initiatieven van onze Capellenaren zelf. Zij staan centraal en wij denken en doen over en weer met elkaar mee!"

Voorjaarsnota 2018
Met de Voorjaarsnota 2018 presenteert het college een voordelig resultaat en een sluitende meerjarenbegroting. De Voorjaarsnota 2018 is 'beleidsarm' met weinig nieuwe beleidsmatige plannen. Van Sluis: "Het nieuwe college is straks aan zet en voor hen is een pas op de plaats is noodzakelijk. We hebben als gemeente financiële uitdagingen voor de periode na 2022. Daarom doet het college doet er goed aan de komende jaren te sturen op evenwicht bij binnenkomende - en uitgaande kasstromen."

Besluitvorming gemeenteraad
De Jaarstukken 2017 en de Voorjaarsnota 2018 van de gemeente Capelle aan den IJssel worden in de commissievergaderingen van 27 en 28 juni en in de gemeenteraad van 9 juli behandeld en daarna vastgesteld. De Jaarstukken 2017 en de Voorjaarsnota 2018 zijn te lezen op www.capelleaandenijssel.nl