Clicky

David Heek ‘Zin in een nieuw verhaal’

Copyright Omroep Zuidplas

David Heek sprak gisterenavond, 3 juni jl., op de laatste TOV4ALL avond in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel.  De avond had als thema ‘Zin in een nieuw verhaal’ meegekregen.

David Heek, studeerde theologie, waarna hij “gewoon” dominee werd in een dorpskerk. Die jas zat hem helaas te strak. Heek denkt dat de Bijbel een ander verhaal vertelt dan je in de kerk hoort. Bij TOV4ALL ging men uiteraard deze uitdaging aan. Heek sprak al eerder bij TOV4ALL (Tov4all met David Heek (video)).

Heek durft buiten kaders te denken, is een out of the box denker, een zoeker, iemand die niet in hokjes denkt, een criticaster en omdenker, De veelal jongere bezoeker werd door Heek meegenomen in een theorie over het Grieks-Romeins denken waarna Heek beweerde dat alle christelijke geloven hierop gebaseerd zijn. Gaandeweg zijn betoog, waarin Heek pittige vragen te verwerken kreeg, probeerde hij een andere manier van denken en kijken te schetsen over het traditionele christelijke geloof zonder afbreuk te doen aan de essentie. In zijn betoog refereerde hij een aantal keren aan Gods niet aflatende liefde voor de mens en de mogelijke onmogelijkheid in ons denken omdat er aldus Heek altijd een mogelijkheid bestaat terug te keren tot God zowel in leven als na de dood.

Heek prikkelt, stimuleerde en zet mensen aan het denken en is in zekere zin ook een geloofsworstelaar en vatte de avond samen met de woorden ‘Wees niet bang voor de hel maar wees bang voor de hel op aarde”.

Medeorganisator Marco Krijgsman bedankte Heek en sloot de laatste TOV4ALL avond van het tweede seizoen af met de woorden dat de organisatie gaat nadenken over een eventueel derde seizoen. Hiermee liet hij de mogelijkheid open dat het wellicht de laatste TOV4ALL avond was geweest. Ondergetekende zou dit ontzettend spijtig vinden omdat TOV4ALL de plaats is waar de interkerkelijke jeugd zichzelf kan zijn, elkaar kan ontmoeten en op een eigentijdse/moderne manier wordt aangesproken, geprikkeld en gestimuleerd. Een concept waarbij er onderwerpen worden aangesneden die jeugd boeit en bezighoud. Men er niet omheen draait maar zich durft uit te spreken en te beantwoorden een concept ook wat de plaatselijke kerken zouden moeten omarmen en steunen zodat het meer bekendheid krijgt en de bezoekersaantallen zullen stijgen.