Clicky

Zuidplas sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie

Copyright Omroep Zuidplas

De gemeente Zuidplas zal de Statiegeldalliantie gaan steunen.

Op aandringen van de PvdA/Groen Links, Nieuw Elan Zuidplas, D66 en de SP werd een motie om de statiegeldalliantie te steunen, aangenomen. De jarige Johan Helmer (PvdA/Groen Links) geeft aan dat de motie voortborduurt op het initiatief van burgemeester Gert Jan Kats. Die gaf de gemeenteraadsleden een plasticfles die hergebruikt kan worden. Zo wilde Kats de raadsleden motiveren om geen plasticdrinkbekers te gebruiken tijdens de gemeenteraadsvergaderingen.

Initiatief
‘Het plastic afval komt uiteindelijk terecht bij de gemeente. We hebben daarom direct te maken met het probleem. Een circulaire economie, waarin ook kleine petflessen en blikjes worden hergebruikt, zou positief zijn.’ Volgens Helmer. Hij benadrukt wel dat het uitspreken van steun aan de Statiegeldalliante en de oplossingen die de alliantie biedt geen oplossing zijn voor het zwerfafval.
 
Kleine ondernemers
Benno de Ruiter (CDA) en Leendert Karreman (VVD) stelden kanttekeningen bij het initiatief. Volgens hen komt er extra druk te liggen op kleine ondernemers. Door de statiegeldregeling krijgen de ondernemers ook een verplichting tot inname van de petflessen en blikjes. Hiervoor zou te weinig ruimte zijn. Daarnaast geven beide raadsleden aan dat dit alleen maar een versnelling is van een proces dat al in gang is gezet. In 2021 zal het statiegeldplan een feit zijn, de Statiegeldalliantie wil dit in 2018 al gedaan krijgen.

Wethouder Jan Verbeek reageerde positief op het plan. Volgens hem is de motie sympathiek en past het binnen het huidige coalitieakkoord en de huidige maatschappij. Daarnaast gaf Verbeek aan dat het college positief staat tegenover het uitspreken van steun aan de Statiegeldalliantie.

De raad stemde unaniem in met het initiatief en sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie.