Clicky

Hervormd Zevenhuizen geeft 500ste kerkblad uit

Copyright Omroep Zuidplas

Het is het officiële contactorgaan van de Hervormde gemeente  uit Zevenhuizen en verscheen vroeger eerst onder de naam Kerkklanken en later onder Ontmoeting in Kerkklanken.

Het begon allemaal in 1945 en het was een initiatief van Ds. D. Ter Steege, destijds predikant van deze gemeente. Waarschijnlijk was het een persoonlijk project van hem, want in de notulen van de kerkenraad en de kerkvoogdij wordt hierover niets vermeld. Het eerste nummer verscheen in juni 1945, dus zeer kort na de bevrijding, en het werd waarschijnlijk al vanaf het begin gedrukt bij Veldwijk te Waddinxveen.

Op de voorkant van dat nummer, dat uit vier bladzijden bestaat, licht Ter Steege het waarom van de uitgave toe. In het eerste nummer zijn de kerkdiensten opgenomen en verder o.a. een stukje over het Heilig Avondmaal, de jeugddiensten, huisbezoek, kerkbouw aan de Rotte en de mededeling over de gedrukte preken.

Zieken en ouden van dagen, of gemeenteleden die om een andere reden niet naar de  kerk konden gaan, waren in de gelegenheid om op regelmatige tijden een gedrukte preek thuis te krijgen. Zij, die dat wensten, moesten daartoe hun naam bij mij opgeven. Ter Steege was een man van initiatieven! En communicatie was voor hem belangrijk, een moderne gedachte. En in verband met zijn vertrek naar Weesp schreef hij in 1947 het volgende over zijn kerkblaadje.  “Zo is dit nummer van Kerkklanken het laatste dat ik zal samenstellen. Ik voeg er direct een vurige wens bij: dat Zevenhuizen straks een predikant mag krijgen, die ook dit werk wil voortzetten en de samenstelling van ons maandblad opnieuw ter hand neemt.”

Zijn vurige wens werd vervuld! Nummer 500 is daarvan het bewijs