Clicky

CDA Zuidplas stelt vragen over waterkwaliteit Hennipgaarde

Copyright Omroep Zuidplas

De afgelopen weken ontving de CDA fractie verontrustende signalen over de waterkwaliteit van de waterplas in de Hennipgaarde. 

‘De Hennipgaarde is een project dat met veel enthousiasme vanuit de gemeente en de inwoners tot stand gekomen is. Nadat op het schoolplein en op de facebooksite van Zevenhuizen verschillende mensen aangaven dat hun kind ziek geworden was na het spelen in het water van de Hennipgaarde, vonden wij dat zorgelijk’, aldus fractievoorzitter Tinet de Jonge.

Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college waarbij gevraagd wordt of er mogelijkheden zijn om het water toch als zwemwater te bestempelen waardoor er duidelijkheid komt voor gebruikers.

De CDA fractie nam contact op met de lokale huisartsen. ‘Zij bevestigden dat er zich bovengemiddeld veel kinderen met bacterieklachten bij hen aanklopten.’ Aangezien de ODMH het water bij de Hennipgaarde niet als zwemwater kwalificeert, wordt het niet gecontroleerd op veiligheid.
De Jonge: ‘Dat vinden we als CDA fractie bijzonder vreemd. De Hennipgaarde is immers zo samengesteld dat het speelterrein om de plas is gebouwd. Er zijn watertoestellen, waarbij het natuurlijk het allerleukst is als je in het water valt. De bodem is van dusdanige kwaliteit dat mensen hier niet in wegzakken. Daarnaast is er zelfs een strand rond het water. Al deze factoren maken dat het bijzonder vreemd lijkt dat dit water niet als zwemwater gekwalificeerd is. Het is juist een plaats waar kinderen van groot tot klein samen kunnen komen.’

Op deze manier werd er ook al heel enthousiast gebruikt gemaakt van de Hennipgaarde. De gemeente heeft de laatste tijd veel positieve aandacht gevraagd en gekregen voor de Hennipgaarde. Wat het CDA betreft heeft de gemeente dan ook een verantwoordelijkheid van veiligheid voor de gebruikers van de faciliteiten van de Hennipgaarde. ‘Als er problemen rond veiligheid zijn, dan stuurt de gemeente ook BOA’s. Dan zou de gemeente toch ook een rol moeten pakken wanneer het om de veiligheid van het speelgenot gaat? Het kan toch niet zo zijn dat de Hennipgaarde er verlaten bij komt te liggen na al het prachtige werk dat er gedaan is door zowel gemeente als recreatieschap als de vrijwilligers?’

Bekijk hier de schriftelijke vragen die het CDA heeft gesteld:

1. Klopt het dat de Hennipgaarde in Zevenhuizen een breed gedragen project binnen de gemeente Zuidplas is?
2. Wie draagt verantwoordelijkheid voor de Hennipgaarde? En wat is hierbij de verdeling tussen provincie Zuid Holland, het recreatieschap en de gemeente Zuidplas?
3. Is het college met het CDA eens dat de Hennipgaarde vooralsnog een succes is, waar veel inwoners van Zevenhuizen en omringende dorpen met veel plezier gebruik van maken?
4. Is het college het met het CDA eens dat water een essentieel onderdeel is van de Hennipgaarde?
5. Is het college het met het CDA eens dat wanneer water dusdanig ingericht is dat zwemmen een zeer logisch gevolg is, inwoners het een logisch gevolg vinden dat dit ook veilig kan?
6. Is het college bekend met de toename van ziektesymptomen bij kinderen die gebruik gemaakt hebben van de waterspeelfaciliteiten bij de Hennipgaarde?
7. Maakt het college zich net als lokale huisartsen zorgen over de gevolgen van het gebrek aan kennis over het water in de Hennipgaarde?
8. Is het college met het CDA van mening dat wanneer er als gemeente veel aandacht voor een project gevraagd wordt, hier ook verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij komt kijken? Zo nee, waarom niet?
9. Weet het college waarom dit water, dat volledig ingericht is als zwemwater, niet als zodanig gezien wordt?
10. Is het college het met het CDA eens dat wanneer er veel geïnvesteerd is in een bepaald gebied, met als doel recreatie, het zonde zou zijn als er geen of niet ten volle gebruik gemaakt kan worden van het gebied?
11. Wil het college zich inspannen om het water van de Hennipgaarde ook als zwemwater aan te merken bij het ODMH? Zo nee, waarom niet?
12. Ziet het college andere mogelijkheden om van de waterplas in de Hennipgaarde toch veilig speelwater te maken? Zo ja, welke?
13. Wil het college onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het water in de Hennipgaarde als gemeente te laten controleren om zo de veiligheid van de gebruikers van de Hennipgaarde te waarborgen?