Clicky

Gemeente houdt 4,3 miljoen over in 2017

Copyright Omroep Zuidplas

De jaarrekening van de gemeente Zuidplas in 2017 leverde de gemeente €4,3 miljoen euro op. Hoe kan dat?

Om de jaarrekening goed te kunnen verklaren zullen we deze opsplitsen.

Inkomsten
De gemeente Zuidplas haalde in 2017 €102,6 miljoen euro op. De Rijksoverheid brengt het grootste gedeelte van de inkomsten binnen, namelijk €54,25. Uit lokale heffingen haalt de gemeente €21,795 miljoen euro op. Daarin zitten ook de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Deze brengen samen €8,7 miljoen euro op. Dat geld wordt gebruikt om de riolen te onderhouden en het afval te verwerken. 

Het grootste bedrag dat de gemeente ophaalt komt uit de onderhanden werken van het grondbedrijf. Dat levert de gemeente €16,5 miljoen euro op. 

Uitgaven
Aan de kant van de uitgaven zien we drie 'subkopjes'. Onder het eerste subkopje 'Ruimte' vinden we voornamelijk het beheer en onderhoud van infrastructuur en de nieuwbouw van infrastructuur. Ook wordt er geld uitgegeven aan ruimtelijke ordening en het ophalen en verwerken van afval. In totaal heeft de gemeente €43,995 miljoen uitgegeven aan de ruimte in de gemeente Zuidplas.

Onder het kopje 'Samenleving' zien we voornamelijk de kosten voor uitkeringen, zorg en onderwijs. In totaal kostte deze post de gemeente €38,4 miljoen.

Het minste geld ging naar het kopje 'Dienstverlening', zo'n €19,735 miljoen. Om de gemeente zelf draaiende te houden is in 2017 €10,5 miljoen euro uitgegeven. Dit gaat van ambtenare salarissen tot de stroomrekening van het gemeentehuis. De resterende €9,235 miljoen is onder andere uitgegeven aan de veiligheid en dienstverlening in de gemeente. 

In totaal gaf de gemeente €102,13 miljoen uit. Omgerekend is dat zo'n €2.463 die de gemeente per inwoner uitgeeft. 

Resultaat
Als we uitgaven van de inkomsten aftrekken komen we op een bedrag van €469.000 dat de gemeente overhoudt. Daarbij komt ook nog €3,859 miljoen uit het muteren van reserves. Daardoor houdt de gemeente €4,328 miljoen euro over op de jaarrekening van 2017.

Wat gebeurd er met die €4,3 miljoen?
Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan over wat er moet gebeuren met de €4,3 miljoen. Het college wil €1,5 miljoen uittrekken voor het sociale domein. Hierbij moet gedacht worden aan Jeugdzorg en Participatie. Daarnaast wil het college €967.000 beschikbaar stellen voor de bestemmingsreserve van bovenwijkse voorzieningen. De bovenwijkse voorzieningen zorgen ervoor dat nieuwe wijken worden aangesloten op de infrastructuur van de gemeente. Het overige bedrag €1,861 miljoen wil het college storten in de algemene reserve. Het raadsvoorstel zal 10 juni in de gemeenteraad besproken worden. 

Bekijk de schematische jaarbegroting hier.