Clicky

Adviesraad Zuidplas zoekt versterking

Copyright Omroep Zuidplas

Adviesraad zoekt nieuwe mensen die geïnteresseerd zijn in maatschappelijke ontwikkelingen op vooral gemeentelijk niveau.

Wat is de Adviesraad?
De Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas, zoals de formele naam is, adviseert het College van Burgemeester en Wethouders op beleidsniveau. Gevraagd en ongevraagd. In het verleden stond deze raad bekend als de WMO raad. De Raadsleden citeren de adviezen en vragen er ook naar. En daarmee kan feitelijk gesteld worden dat het belangrijk en verantwoordelijk werk is. Omdat het om zaken gaat die besproken worden voordat het bij de Raad komt, soms zelf al in de conceptfase, is het ook vertrouwelijk werk en zit er een zwijgplicht aan vast die middels het afleggen van een eed wordt bekrachtigd. De maximale termijn bedraagt 2 x 4 jaar. Voor enkele mensen is die termijn bereikt en er zijn enkele mensen tussentijds vertrokken. Om op volle sterkte te komen ontstaat er de komende tijd een vacature van 6 tot 8 mensen die liefst zo snel mogelijk aangetrokken worden om in te kunnen werken en om verlies aan ervaring te minimaliseren.

Samenstelling Adviesraad
De Adviesraad kent 4 werkgroepen, te weten:

* Werk en inkomen

* Zorg en welzijn

* Jeugd, jongeren en onderwijs

* Wonen, Infrastructuur en Integratie,

Die tezamen met een dagelijks bestuur de Adviesraad vormen.

Onderwerpen worden eerst besproken in de werkgroep en daarna plenair in de Adviesraad en vervolgens gaat het advies uit. De vergaderingen van de adviesraad zijn maandelijks en wisselend in de dorpen. De Adviesraad streeft ook naar een evenredige samenstelling over de dorpen.

Wat wordt er verlangd van mensen?
Het is een verantwoordelijke taak waar eisen aan vast zitten:

* Specifieke kennis op 1 of meer terreinen

* Bij voorkeur werkzaam bij instanties/organisaties

* Kunnen omgaan met concept voortschrijvend inzicht (visionair)

* Kunnen omgaan met vertrouwelijkheid/zwijgplicht (eed)

* Kunnen lezen en interpreteren ambtelijke stukken en addertjes doorgronden

* Woonachtig in Zuidplas;

* Ervaringsdeskundigheid.

Globaal worden er gemiddeld 2 adviezen per maand behandeld, maar dit wel met pieken. Per dossier vergt dit doorgaans 2 tot 4 uur plus 2 uur overleg met dagelijks bestuur. Daarnaast adviezen schrijven, wat voor iedereen verschillend ligt. Mensen die zich aanmelden voor het Dagelijks Bestuur, want ook daar komen vacatures, zijn meer tijd kwijt en moeten om dat in te schatten maar in gesprek met het dagelijks bestuur.

Interesse?
Breng uzelf onder de aandacht en vertel uw motivatie (persoonlijke ervaring en kennis). Stuur uw CV in via het contactformulier op de website www.adviesraadzuidplas.nl . Daar vindt u ook verdere informatie.

Danny Govers sprak met voorzitter Walter Penninga en secretaris Joke Verdoold over de Adviesraad Zuidplas: