Clicky

Protestantse kerk in Capelle staat voor verbouwing

Copyright Omroep Zuidplas

Vier van de zes Protestantse kerken in Capelle a/d IJssel zijn een verbouwing gestart of ondergaan binnenkort een verbouwing. Onder het motto 'Een tempel voor God bouwen’ is het grootscheepse project gestart.

De verbouwing van De Oosterkerk in de wijk Oostgaarde is inmiddels in volle gang. De renovatie gaat gebeuren onder de professionele leiding van het architectenbureau met de bekende naam binnen kerkelijke kringen: Pim van Dijk Designs in Zutphen.

Tijdens de gemeenteavond van 27 oktober 2016 heeft dit architectenbureau het resultaat getoond van een langlopend ontwerptraject met 20 gemeenteleden. Doel: de inrichting zo vorm te geven dat gemeenteleden van beide samengegane wijkgemeentes De Gaarde en De Morgenster zich erin thuis kunnen voelen. Zorgvuldig is gekeken naar het planoverzicht, waarbij alles voorbijkwam: van de kerkzaal tot de keuken.

Na de voorbereidingsfase heeft de Algemene Kerkenraad op 11 juli 2017 haar goedkeuring gegeven voor de renovatie. In februari van dit jaar is een 3D-model gepresenteerd waarbij gemeenteleden als het ware door het vernieuwde kerkgebouw konden lopen.