Clicky

VVD Zuidplas stelt vragen over verbreding A20

Copyright Omroep Zuidplas

Op de voorlichtingsavond over de MIRT-verkenning wat betreft verbreding van de A20 op 25 juni jl. was de VVD aanwezig.

Tijdens die bijeenkomst heeft de VVD onder meer vastgesteld dat de berekeningen voor verontreiniging en geluid alleen zijn berekend voor het te verbreden gedeelte, vanaf de oprit bij Nieuwerkerk richting Gouda. De verontreiniging blijft weliswaar ruim binnen de normen, maar het geluid zal toenemen met 1-3 dB. Bij meer rijdend verkeer op het gedeelte ter hoogte van de wijk Zuidplas in Nieuwerkerk (dus tussen Capelle en afrit Nieuwerkerk) verwachten wij dat ook daar de geluidsoverlast zal toenemen.

De VVD heeft de volgende vragen aan het college:

1. Hebben wij dit goed begrepen? Zo ja: is deze toename in geluidsoverlast ook de verwachting van het college?
2. Is hierover reeds gesproken bij de bestuurlijke overlegmomenten over dit onderwerp?
3. Is het plan om ook geluidsberekeningen te laten uitvoeren over het deel van Capelle a/d IJssel tot afrit Nieuwerkerk a/d IJssel?
4. Zo nee, kan het college het projectteam daar actief toe bewegen?
5. Indien dat wel het plan is, kan het college, indien in het genoemde gebied inderdaad ook een verhoging van het geluid optreedt, nagaan of, tegelijk met de verbreding van de A20, (ook daar) geluidwerende maatregelen getroffen kunnen worden?
6. Betekent de op handen zijnde verbreding van de A20 dat alle karakteristieke bomen langs de parallelweg aan de zuidoostkant gekapt zouden moeten worden? Zo ja, kan het college dan actief lobbyen voor het behoud en de herplanting van de bestaande bomen, om zo dit deel van onze dorpse identiteit te behouden?